українська російська англійська
Картка документа
Номер облікової картки Номер документа 1
Дата створення документа 02.09.2019 Дата надходження документа 02.09.2019
Назва документа Протокол засідання Кабінету Міністрів України
Джерело інформації (автор, відповідальний підрозділ)  Департамент організації засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів
Строк обмеження доступу
Галузь, ключові слова Протокол засідання Кабінету Міністрів України
Тип носія, форма зберігання Текстовий документ
Вид документа Протокол засідання Кабінету Міністрів України
Проекти рішень
Місце зберігання документа Секретаріат Кабінету Міністрів України
Передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії із обмеженим доступом