українська російська англійська
Уряд України спрямовує свої дії на підтримку вітчизняного виробника
17.10.2011 | 16:21
Прес-служба Міністерства фінансів

Під час засідання Уряду України 12 вересня 2011 року було схвалено проект Державної програми розвитку внутрішнього виробництва. Ця Програма спрямована на створення належних умов для підвищення економічної стійкості держави за рахунок розвитку внутрішнього виробництва.

Дана тема є особливо актуальною сьогодні, коли активно обговорюється проект Державного бюджету України на 2012 рік, адже однією із основних умов реалізації Програми є її фінансова забезпеченість, гарантом якої повинна стати держава.

З метою підтримки зазначеної Програми в проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» передбачена бюджетна підтримка основних галузей економіки:

- агропромислового комплексу (сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство) – 17 901,7 млн. грн.;

- паливно-енергетичного комплексу (вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива, електроенергетична галузь) – 11 578,4 млн. грн.;

- видобутку рудних і нерудних корисних копалин – 162,0 млн. грн.;

- обробної промисловості – 11,6 млн. грн.;

- відтворення мінерально-сировинної бази – 550,0 млн. грн.;

- фундаментальних та прикладних досліджень і розробки в галузях економіки – 1 776,5 млн. грн.;

- охорони навколишнього природного середовища (охорона та раціональне використання природних ресурсів, утилізація відходів, ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища) – 3 625,8 млн. грн.;

- житлово-комунального господарство – 1 010,6 млн. грн.;

- освіти – 29 195,2 млн. гривень.

Варто зазначити, що необхідною умовою для формування фінансового ресурсу для реалізації заходів, передбачених Програмою, є створення стабільної податкової системи, яка забезпечить ефективне функціонування економіки країни. Саме цій меті сприятиме Податковий кодекс України, норми якого спрямовані на прискорений розвиток економіки на інвестиційно-інноваційній основі, шляхом зниження податкового навантаження, стимулювання впровадження новітніх, енергозберігаючих технологій та підтримки окремих галузей економіки.

Податковим кодексом, зокрема, передбачено:

- зменшення ставки податку на прибуток підприємств, яка з квітня 2011 року становить 23%, а з 2014 року передбачається на рівні 16%;

- зменшення з 2014 року ставки податку на додану вартість з 20% до 17%;

- звільнення від оподаткування протягом 10 років прибутку підприємств суднобудівної, літакобудівної та легкої промисловості, галузей готельного господарства, електроенергетики (при виробництві енергії з відновлювальних джерел), машинобудування для агропромислового комплексу;

- надання пільг зі сплати податку на прибуток та податку на додану вартість при здійсненні енергозберігаючих заходів, виробництві енергозберігаючих товарів, реалізації енергоефективних проектів;

- для новоутворених суб’єктів господарювання, при виконанні передбачених Кодексом умов та з урахуванням окремих обмежень за видами діяльності, встановлена нульова ставка податку на прибуток.

Провадження ефективної промислової та аграрної політики, поєднаної з макроекономічними інструментами, дасть змогу модернізувати виробництво та стимулювати швидке освоєння сучасних перспективних технологій, які забезпечать конкурентоспроможність вітчизняної продукції та виведуть українського виробника на якісно новий рівень розвитку.

версія для друку