українська російська англійська
Остап Семерак: Вперше до Плану дій Уряду включено пріоритети охорони довкілля
03.04.2017 | 19:32
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Сьогодні, 3 квітня 2017 року, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було  схвалено  Середньостроковий план дій, який визначає основні пріоритети роботи Уряду до 2020 року.

За словами Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, вперше за часів незалежності України в пріоритети дій Уряду включено шість питань у сфері навколишнього природнього середовища.

«Такі кроки українського Уряду ставлять нашу державу в один ряд із тими країнами світу, в яких питання охорони навколишнього середовища, боротьби зі зміною клімату стоять в першочергових пріоритетах після боротьби з тероризмом. Рішення Кабінету Міністрів – це  підтвердження того, що ми  рухаємося в правильному напрямку», - прокоментував Остап Семерак.

Остап Семерак  також нагадав, що важливим є і той факт, що кожен з цих пріоритетів має складові європейських стандартів, передбачених Угодою про Асоціацію ЄС.

Нагадаємо, що до Середньострокового плану дій Уряду до 2020 року  включено 6 пріоритетів у сфері охорони навколишнього природного середовища і розроблено  послідовні кроки їх реалізації у 2017 році. 

Зокрема, збереження природної спадщини, що передбачає збільшення територій національних  природних парків, заповідників та заказників, і підвищення  рівня охорони  окремих видів  флори і фауни.

Включено до Середньострокового плану стале управління водними ресурсами, яким передбачено реформування державної системи управління у сфері охорони вод, раціонального використання водних ресурсів шляхом переходу від адміністративно-територіальної моделі управління до басейнового управління. Все це дасть можливість створити умови для ефективного та заощадливого використання водних ресурсів.

Належне екологічне врядування  передбачає   визначення цілей  національної екологічної політики до 2030 року.

За словами Міністра екології та  природних ресурсів, фактичний стан державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища не забезпечує повноцінного доступу громадян України до інформації про стан довкілля та наявних екологічних ризиків для безпечної життєдіяльності. Існуюча система управління охорони навколишнього природного середовища формується навколо її окремих галузей, що не дає належної можливості  надання  якісної та повної інформації про стан довкілля.

«Впровадження інтегрованої електронної системи екологічного врядування з урахуванням європейських підходів до  управління  екологічною інформацією усуне «розпорошеність» екологічної інформації  між  різними органами виконавчої влади»,- зазначив Остап Семерак. 

Включено до Середньострокового плану Уряду і  пріоритет щодо розвитку мінерально‑сировинної бази України, який  спрямований  на  забезпечення національної економіки  ресурсами  власного видобутку, з дотриманням  екологічних вимог.

«Геологічний  потенціал України достатньо потужний і здатний конкурувати з мінерально-сировинною базою світових країн-лідерів. Ми маємо всі можливості  зменшити  залежність  України  від імпорту мінеральних ресурсів за рахунок власного  видобутку  корисних копалин», -  зазначив Остап Семерак.

Ще одним важливим пріоритетом є запобігання зміні  клімату.

На сьогодні законодавчо неврегульовані основні засади реалізації державної політики у сфері зміни клімату та захисту озонового шару не дають можливість  переходу до низьковуглецевого розвитку та впровадження механізмів, спрямованих на скорочення споживання озоноруйнівних речовин, стимулювання  переходу до  використання альтернативних   речовин та технологій. Розроблений план передбачає поступове впровадження моделі скорочення викидів  парникових газів та адаптації до зміни клімату.

Шостим пріоритетом  є ефективне та безпечне поводження з відходами, що передбачає перехід на європейську практику поводження з відходами, впровадження принципів “циклічної економіки”, дозволить вирішити низку загальнонаціональних проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки при поводженні з відходами.

 

 

 

версія для друку