українська російська англійська
Завдяки виваженій бюджетній політиці за І півріччя 2011 року вдалося перевиконати дохідну частину бюджету та утримати дефіцит державного бюджету на значно меншому рівні
12.08.2011 | 17:01
Прес-служба Міністерства фінансів

Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України за І півріччя 2011 року (відповідно до квартального звіту Державної казначейської служби України від 10.08.2011)

 

ДОХОДИ

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за І півріччя 2011 року становила 177846,6 млн. грн., що на 32595,3 млн. грн., або на 22,4 відсотка більше за аналогічний період 2010 року.

У січні-червні 2011 року Державний бюджет України отримав 139348,3 млн. грн., що на 27293,8 млн. грн., або на 24,4 відсотка більше за відповідний показник 2010 року.

Податкові надходження до Державного бюджету України за звітний період становили 119825,9 млн. грн., що на 38245,7 млн. грн., або на 46,9 відсотка більше від надходжень за січень-червень 2010 року.

Неподаткові надходження до державного бюджету становили 17866,1 млн. грн., що на 8229,0 млн. грн., або на 31,5 відсотка менше за відповідний показник січня-червня 2010 року. Це пояснюється зміною бюджетної класифікації у 2011 році, коли деякі надходження, що обліковувалась в неподаткових надходженнях були перенесені в податкові (рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси тощо).

Доходи загального фонду Державного бюджету України за І півріччя 2011 року становили 120946,3 млн. грн., планові показники було перевиконано на 0,4 відсотка, або на 458,0 млн. гривень. Проти аналогічного періоду минулого року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету зросли на 30986,9 млн. грн., або на 34,4 відсотка.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету України за І півріччя 2011 року становила 187594,7 млн. грн., що на 16444,1 млн. грн. більше за відповідний показник січня-червня 2010 року.

Касові видатки Державного бюджету України за січень-червень 2011 року становили 148364,0 млн. грн., що на 8857,6 млн. грн. більше за відповідний показник січня-червня 2010 року.

За І півріччя 2011 року за загальним фондом державного бюджету відкрито асигнувань на проведення видатків у сумі 135267,9 млн. гривень.

Касові видатки загального фонду державного бюджету за січень-червень 2011 року становили 130142,0 млн. грн., що більше за відповідний показник 2010 року на 12,8 відсотка, або на 14749,4 млн. гривень.

За функціональною класифікацією статей видатків у січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року спостерігалися наступні тенденції:

– внаслідок неконтрольованого зростання у 2008-2009 роках державного боргу видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу у січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року зросли майже у 1,6 рази, проте були на 160,8 млн. грн. меншими ніж планові показники на звітний період;

– без врахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на загальнодержавні функції за звітний період зменшились проти аналогічного періоду 2010 року за зведеним бюджетом на 2,0 відсотка до 11314,5 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 8,1 відсотка до 7275,6 млн. грн.;

– збільшення видатків на оборону за державним бюджетом на 14,8 відсотка до 5365,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 21,1 відсотка до 4864,5 млн. гривень;

– зростання видатків на громадський порядок, безпеку та судову владу за зведеним бюджетом на 18,2 відсотка до 13920,0 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 18,4 відсотка до 13823,2 млн. гривень;

– видатки на економічну діяльність (без урахування компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізацією) у звітному періоді проти аналогічного минулорічного періоду зросли за зведеним бюджетом на 65,2 відсотка, за державним бюджетом – на 56,6 відсотка. Видатки за зведеним та державним бюджетом у січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року зросли на сільське, лісове, рибне господарство та мисливство на 41,6 та на 40,1 відсотка відповідно; на будівництво – на 65,5 та на 50,7 відсотка відповідно; на транспорт – на 38,9 та на 43,1 відсотка відповідно; на багатоцільові проекти розвитку (які включають в себе видатки пов’язані із фінансуванням ЄВРО-2012) у 7,2 та у 6,4 рази відповідно; на дослідження та розробки у галузях економіки – на 32,3 відсотка за зведеним та державним бюджетом відповідно;

– компенсація НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і їх реалізації у бюджеті 2011 року не передбачена, тоді як у січні-червні 2010 році сума такої компенсації становила 2900,0 млн. гривень;

– зростання видатків на охорону навколишнього природного середовища за зведеним бюджетом на 55,2 відсотка до 1118,9 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 28,2 відсотка до 848,7 млн. гривень;

– видатки на житлово-комунальне господарство за зведеним бюджетом зросли більш як у 1,5 рази та становили 2454,2 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом  становили 7,2 млн. грн. (у 2011 році фінансування окремих видатків за підфункцією «житлове господарство» передано з державного бюджету на місцевий рівень);

– збільшення видатків на охорону здоров’я за зведеним бюджетом на 12,5 відсотка до 20782,4 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 15,2 відсотка до 3209,5 млн. гривень;

– видатки на духовний та фізичний розвиток (без урахування видатків на підготовку та проведення Євро 2012) за зведеним бюджетом у звітному періоді проти аналогічного періоду 2010 року зросли на 17,1 відсотка до 4328,4 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 13,2 відсотка до 1194,8 млн. гривень;

– видатки на освіту за зведеним бюджетом збільшились на 14,6 відсотка та становили 43999,5 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом становили 13307,0 млн. грн. (у 2011 році фінансування професійно-технічної освіти передано з державного бюджету на місцевий рівень);

– зростання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій) у звітному періоді проти аналогічного минулорічного періоду за зведеним бюджетом на 14,5 відсотка до 42401,7 млн. грн., за державним бюджетом – на 6,6 відсотка до 22235,6 млн. гривень;

– завдяки зростанню власних надходжень Пенсійного фонду України в 2011 році через високі темпи економічного розвитку та збільшення заробітної плати в економіці потреба в покритті дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету скорочується – у січні-червні 2011 році на ці цілі було перераховано 11377,5 млн. грн., що на 44,4 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Дотації вирівнювання у січні-червні 2011 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано стовідсотково у сумі 21815,0 млн. гривень.

Субвенції та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовані у сумі 20995,0 млн. гривень.

За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету України за І півріччя 2011 року надійшло 1312,4 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 315,9 млн. гривень.

За січень-червень 2011 року надано кредитів з державного бюджету у сумі 3253,8 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 35,1 млн. гривень.

ФІНАНСУВАННЯ

Завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету та виваженій бюджетній політиці загальний фонд державного бюджету за І півріччя 2011 року виконано із дефіцитом у сумі 8914,9 млн. грн., проти запланованих 14073,4 млн. грн. на цей період.

Дефіцит Державного бюджету України утримується на значно нижчому рівні, ніж торік. За І півріччя 2011 року дефіцит державного бюджету становив 10957,0 млн. грн. та у 2,4 рази менше дефіциту державного бюджету січня-червня 2010 року.

Зведений бюджет за І півріччя 2011 року виконано із дефіцитом у сумі 11711,5 млн. гривень.

У січні-червні 2011 році погашення основної суми боргу державному бюджету становило 22203,1 млн. гривень. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 59515,4 млн. гривень.

Завдяки проведенню успішної приватизації ВАТ «Укртелеком» вже за 6 місяців 2011 року було не лише виконано, але і перевиконано річний план приватизації державного майна (обсяг надходжень до державного бюджету від приватизації державного майна дорівнював 10960,3 млн. грн., або 109,6 відсотка від річного плану).

версія для друку