українська російська англійська
Перевиконання держбюджету є результатом збалансованої державної політики
30.08.2011 | 09:29

Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України за січень-липень 2011 року (відповідно до звіту Державної казначейської служби України від 23.08.2011)

 

ДОХОДИ

 

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-липень 2011 року становила 214114,8 млн. грн., що на 38237,4 млн. грн., або на 21,7 відсотка більше за аналогічний період 2010 року.

У січні-липні 2011 року Державний бюджет України отримав 168778,4 млн. грн., що на 32591,9 млн. грн., або на 23,9 відсотка більше за відповідний показник 2010 року.

Податкові надходження до Державного бюджету України за звітний період становили 139893,0 млн. грн., що на 43356,4 млн. грн., або на 44,9 відсотка більше від надходжень за січень-липень 2010 року.

Неподаткові надходження до державного бюджету становили 26782,9 млн. грн., що на 8034,9 млн. грн., або на 23,1 відсотка менше за відповідний показник січня-липня 2010 року. Це пояснюється зміною бюджетної класифікації у 2011 році, коли деякі надходження, що обліковувалась в неподаткових надходженнях були перенесені в податкові (рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси тощо).

Доходи загального фонду Державного бюджету України за січень-липень 2011 року становили 142891,6 млн. грн., планові показники було перевиконано на 2,0 відсотка, або на 2772,3 млн. гривень. Проти аналогічного періоду минулого року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету зросли на 33419,6 млн. грн., або на 30,5 відсотка.

 

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

 

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету України за січень-липень 2011 року становила 220182,5 млн. грн., що на 18094,0 млн. грн. більше за відповідний показник січня-липня 2010 року.

Касові видатки Державного бюджету України за січень-липень 2011 року становили 175346,5 млн. грн., що на 10466,0 млн. грн. більше за відповідний показник семи місяців 2010 року.

За 7 місяців 2011 року за загальним фондом державного бюджету відкрито асигнувань на проведення видатків у сумі 159066,0 млн. гривень.

Касові видатки загального фонду державного бюджету за січень-липень 2011 року становили 152166,3 млн. грн., що більше за відповідний показник 2010 року на 12,8 відсотка, або на 17297,2 млн. гривень.

За функціональною класифікацією статей видатків у січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року спостерігалися наступні тенденції:

– внаслідок неконтрольованого зростання у 2008-2009 роках державного боргу видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу у січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року зросли майже у 1,6 рази, проте були на 429,6 млн. грн. меншими ніж планові показники на звітний період;

– без врахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на загальнодержавні функції за 7 місяців 2011 року зменшились проти аналогічного періоду 2010 року за зведеним бюджетом на 1,9 відсотка до 13512,2 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 6,8 відсотка до 8716,8 млн. грн.;

– збільшення видатків на оборону за державним бюджетом на 19,0 відсотка до 6562,4 млн. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 24,5 відсотка до 5927,5 млн. гривень;

– зростання видатків на громадський порядок, безпеку та судову владу за зведеним бюджетом на 16,0 відсотка до 16559,2 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 16,2 відсотка до 16444,6 млн. гривень;

– видатки на економічну діяльність (без урахування компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізацією) у звітному періоді проти аналогічного минулорічного періоду зросли за зведеним бюджетом на 45,7 відсотка, за державним бюджетом – на 36,5 відсотка. Видатки за зведеним та державним бюджетом у січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року зросли на сільське, лісове, рибне господарство та мисливство на 32,0 та на 30,9 відсотка відповідно; на будівництво – на 60,2 та на 44,1 відсотка відповідно; на транспорт – на 18,2 відсотка за зведеним та державним бюджетом відповідно; на багатоцільові проекти розвитку (які включають в себе видатки пов’язані із фінансуванням ЄВРО-2012) у 6,5 та у 5,3 рази відповідно; на дослідження та розробки у галузях економіки – на 26,9 відсотка за зведеним та державним бюджетом відповідно;

– компенсація НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням у січні-липні 2010 році становила 2900,0 млн. грн. при річному плані 3423,5 млн. гривень. У 2011 році видатки за вказаною програмою не передбачені. Однак, змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (від 7 квітня 2011 року №3220-VI) була передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, у сумі 3600 млн. гривень. За січень-липень 2011 року касові видатки за вищезгаданою субвенцією становили 1696,0 млн. грн.;

– зростання видатків на охорону навколишнього природного середовища за зведеним бюджетом на 50,8 відсотка до 1476,2 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 27,5 відсотка до 1151,0 млн. гривень;

– видатки на житлово-комунальне господарство за зведеним бюджетом зросли у 2,1 рази та становили 4350,3 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом  становили 11,8 млн. грн. (у 2011 році фінансування окремих видатків за підфункціями «житлове господарство» та «комунальне господарство» передано з державного бюджету на місцевий рівень);

– збільшення видатків на охорону здоров’я за зведеним бюджетом на 9,6 відсотка до 24422,5 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 10,9 відсотка до 3808,5 млн. гривень;

– видатки на духовний та фізичний розвиток (без урахування видатків на підготовку та проведення Євро 2012) за зведеним бюджетом у звітному періоді проти аналогічного періоду 2010 року зросли на 13,3 відсотка до 5156,0 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 10,6 відсотка до 1456,7 млн. гривень;

– видатки на освіту за зведеним бюджетом збільшились на 11,8 відсотка та становили 49356,6 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом становили 15320,2 млн. грн. (у 2011 році фінансування професійно-технічної освіти передано з державного бюджету на місцевий рівень);

– зростання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій) у звітному періоді проти аналогічного минулорічного періоду за зведеним бюджетом на 14,4 відсотка до 49569,9 млн. грн., за державним бюджетом – на 7,2 відсотка до 25999,7 млн. гривень;

– завдяки зростанню власних надходжень Пенсійного фонду України в 2011 році через високі темпи економічного розвитку та збільшення заробітної плати в економіці потреба в покритті дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету скорочується – у січні-липні 2011 році на ці цілі було перераховано 12857,1 млн. грн. проти 22596,0 млрд. грн. за аналогічний період 2010 року.

 

Дотації вирівнювання у січні-липні 2011 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано у сумі 25284,3 млн. гривень.

Субвенції та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовані у сумі 26518,8 млн. гривень.

За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету України за 7 місяців 2011 року надійшло 1591,5 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 361,3 млн. гривень.

За січень-липень 2011 року надано кредитів з державного бюджету у сумі 3640,2 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 50,9 млн. гривень.

 

ФІНАНСУВАННЯ

 

Завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету та виваженій бюджетній політиці загальний фонд державного бюджету за січень-липень 2011 року виконано із дефіцитом у сумі 8964,3 млн. грн., проти запланованого дефіциту у 19102,1 млн. грн. на цей період.

Дефіцит Державного бюджету України утримується на значно нижчому рівні, ніж торік. За січень-липень 2011 року дефіцит державного бюджету становив 8616,8 млн. грн. та був у 3,2 рази менше дефіциту державного бюджету січня-липня 2010 року.

Зведений бюджет за січень-липень 2011 року виконано із дефіцитом у сумі 8145,2 млн. гривень.

У січні-липні 2011 році погашення основної суми боргу державному бюджету становило 26392,9 млн. гривень. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 60382,2 млн. грн. (в тому числі випуск ОВДП на капіталізацію "Родовід банку" у сумі 3950,0 млн. грн., Ощадбанку у сумі 604,0 млн. грн., Укргазбанку у сумі 4300,0 млн. грн. та поповнення статутного фонду НАК "Нафтогаз України" у сумі 8500,0 млн. гривень).

Завдяки проведенню успішної приватизації ВАТ «Укртелеком» вже за 7 місяців 2011 року було перевиконано річний план приватизації державного майна (обсяг надходжень до державного бюджету від приватизації державного майна дорівнював 10967,4 млн. грн., або 109,7 відсотка від річного плану).

 

 

версія для друку