українська російська англійська
До загального фонду держбюджету за січень-серпень 2011 року надійшло 169,6 млрд. грн.
06.09.2011 | 16:47
Прес-служба Міністерства фінансів

Зростання економіки України з початку 2011 року відбувається прискореними темпами, що позитивно впливає на стан наповнення доходної частини бюджету:

– реальне зростання ВВП за підсумками І півріччя 2011 року оцінюється на рівні 4,4%, за 7 місяців – близько 5,0%;

– обсяги промислового виробництва у січні-липні 2011 року зросли на 8,7%;

– зростання прибутку підприємств у січні-травні 2011 року склало 20,4%;

– експорт товарів та послуг за січень-липень 2011 року збільшився на 33,5%, а імпорт – на 43,3%.

Випереджаючі темпи економічного зростання та впровадження в дію податкової реформи дали можливість в поточному році стабільно і в повному обсязі наповнювати бюджет (до загального фонду держбюджету за січень-серпень 2011 року надійшло 169,6 млрд. грн. при плані зі змінами 165,8 млрд. грн. перевиконання дорівнює 2,3% або 3,8 млрд. гривень).

Протягом 8 місяців 2011 року були перевиконані планові показники з наступних надходжень:

податку на додану вартість (збір) на 3,6%, або на 3,8 млрд. грн.;

податку на прибуток підприємств на 7,1%, або на 2,5 млрд. грн.;

рентної плати на 7,4%, або на 0,8 млрд. гривень.

Надходження до бюджету зросли на третину порівняно з відповідним періодом минулого року (державного бюджету – на 40,7% до 201,8 млрд. грн., в т.ч. загального фонду – 31,8% до 169,6 млрд. гривень).

Найбільші надходження до загального фонду державного бюджету у січні – серпні 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року були отримані від:

податку на додану вартість – зросли на 25,7%, або на 16,5 млрд. грн. до 80,9 млрд. грн.;

податку на прибуток підприємств – зросли у 1,7 рази, або на 14,9 млрд. грн. до 36,4 млрд. грн.;

акцизного податку – зросли на 13,7%, або на 1,8 млрд. грн. до 14,7 млрд. грн.;

ввізного мита – зросли на 18%, або на 778,9 млн. грн. до 5,1 млрд. грн.;

рентної плати – зросли майже у 2,5 рази, або на 6,7 млрд. грн. до 11,1 млрд. гривень.

Перевиконання планових показників бюджетних надходжень протягом перших п’яти місяців поточного року дало змогу внести зміни до закону про бюджет у червні 2011 року (Закон України «Про Державний бюджет на 2011 рік» від 14.06.2011 №3491-VI:):

– збільшено річні показники за доходами (на 17,7 млрд. грн. до 299,1 млрд. грн.),

– скорочено дефіцит бюджету (з 38,8 млрд. грн. до 35,3 млрд. грн., або з 3,1% ВВП до 2,7% ВВП)

– збільшено річні показники за видатками (на 12 млрд. грн. до 337,6 млрд. грн. за наступними напрямами:

1) соціально-орієнтовані видатки (2,3 млрд. грн.):

  – зменшення грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду та мінімальною заробітною платою (1354,0 млн. грн.);

  – поширення 20% надбавки на всі категорії медпрацівників (500,4 млн. гривень);

  – зменшення міжкваліфікаційних співвідношень між посадовими окладами працівників 1 – 7 тарифних розрядів ЄТС (283 млн. гривень);

  – надбавки медпрацівникам (189,3 млн. грн.);

  – надбавка від 10 до 30 % посадового окладу працівникам установ соціального захисту населення (9,8 млн. гривень);

2) галузеві видатки (7,0 млрд. грн.);

3) міжбюджетні трансферти (5,3 млрд. гривень).

Завдяки пожвавленню економічної діяльності та початку відшкодування ПДВ в автоматичному режимі в поточному році значно зросли обсяги відшкодування ПДВ (за січень-серпень 2011 року відшкодовано ПДВ грошовими коштами 28,7 млрд. грн. або 109,4% від плану, що більше за минулорічний показник у 2,4 раза; в автоматичному режимі за 8 місяців п.р. відшкодовано 8,2 млрд. гривень).

Проводиться виважена політика видатків, зокрема проводиться адміністративна реформа, скорочені видатки на утримання органів державної влади, здійснено обмеження непріоритетних видатків (за 8 місяців 2011 року з загального фонду державного бюджету відкрито асигнувань в сумі 185,3 млрд. грн., що на 17,9 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Зросли соціальні стандарти та забезпечення соціального захисту громадян (за січень-липень п.р. видатки соціального спрямування без врахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій за загальним фондом державного бюджету зросли на 15,6%, або на 15,9 млрд. грн. до 117,7 млрд. гривень).

Потреба в покритті дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету скорочується завдяки зростанню власних надходжень Пенсійного фонду України (у січні-липні 2011 року на ці цілі було перераховано стовідсотково від плану в обсязі 12,9 млрд. грн., що на 43,1% менше, ніж за аналогічний період 2010 року).

Поряд із фінансуванням соціальної сфери бюджетна політика в 2011 році також спрямована на підтримку і розвиток економіки (у січні-липні п.р. капітальні видатки державного бюджету зросли порівняно з відповідним періодом торік в 1,8 рази до 10,9 млрд. гривень, в структурі видаткової частини їх питома вага підвищилася на 2,5 відсоткових пункти до 6,2 відсотка).

Дефіцит державного бюджету в поточному році вдалося знизити завдяки позитивній динаміці виконання доходів та виваженій політики видатків (дефіцит державного бюджету за 8 місяців 2011 року скоротився у 9,4 рази проти відповідного періоду 2010 року до 4,7 млрд. гривень, в т.ч. загального фонду – у 3,7 рази до 6,7 млрд. гривень).

В поточному році середньозважена відсоткова ставка за державними внутрішніми запозиченнями значно нижча, ніж у минулому році (8,82% у січні-серпні 2011 року проти 16,9 % за січень-березень 2010 року та 10,64 % за квітень-грудень 2010 року).

Залишки коштів на рахунках Державної казначейської служби України протягом січня-серпня 2011 року втримуються на високому рівні (станом на 01.09.11 залишки дорівнювали 35,6 млрд. грн. (10,9 млрд. грн. – ЄКР, 24,7 млрд. грн. – на рахунках ДКУ в іноземній валюті), що в 19,8 рази більше ніж на початок роботи Уряду (11.03.2010) та в 1,3 рази більше ніж на аналогічну дату минулого року).

Завдяки проведенню успішної приватизації ВАТ «Укртелеком» річний план приватизації державного майна перевиконаний (за січень-липень надійшло 11,0 млрд. грн., або 109,7 % річного плану).

***

За оперативними даними Державної казначейської служби України

версія для друку