українська російська англійська
З 2010 року кількість видів бізнесу, на ведення якого потрібно мати дозвіл, скоротилася удвічі
07.09.2011 | 10:15
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

З 2010 р. запроваджено «декларативний принцип» у процедурі видачі документів дозвільного характеру. Суб'єкти господарювання набули право провадити 130 видів діяльності із 227, що вимагають одержання дозволу, на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази його підприємства вимогам законодавства. Відповідну роботу Уряд здійснює на виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., яка розроблена на виконання поставленого Президентом України завдання з відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни.

Крім того з метою з метою оптимізації та спрощення процедури одержання документів дозвільного характеру, видача яких здійснюється виключно на обласному рівні, на розгляд Верховної Ради Кабінетом Міністрів внесено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо розширення мережі дозвільних центрів» (реєстраційний номер 8463 від 04.05.11), який прийнято у першому читанні 17 травня 2011 р. Проектом Закону передбачено утворення дозвільних центрів та запровадження посад державних реєстраторів.

Уже сьогодні у кожному районі та місті обласного значення створено дозвільний центр, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру. Загальна кількість дозвільних центрів по Україні складає 681 одиницю.

Крім того, Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (від 19.05.11 № 3392) визначено вичерпний Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та заборонено органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, а також підприємствам, установам, організаціям, уповноваженим відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру, вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом, та які не внесені до переліку, затвердженого цим законом.

Запроваджено видачу документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання у дозвільному центрі виключно через державного адміністратора, що сприятиме спрощенню отримання суб’єктом господарювання документів дозвільного характеру, оскільки суб’єкт господарювання позбавляється необхідності безпосередньо контактувати з представниками місцевих дозвільних органів, що, в свою чергу, унеможливлює будь-які зловживання з боку посадових осіб місцевих дозвільних органів і зменшує пов’язані з цим фінансові та інші витрати підприємців. Крім того, скасовано надання паперових витягів (довідок) з державних реєстрів для отримання дозволів, що сприятиме мінімізації часу, необхідного для започаткування підприємницької діяльності – прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (від 07.04.11 № 3204).

Також згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності» (від 21.04.11 № 3261) надано право посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності проводити планові та позапланові перевірки, зокрема діяльності дозвільних органів, та складати акти за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. Запровадження норм закону сприятиме зменшенню адміністративних правопорушень, які припускаються як під час видачі документів дозвільного характеру, так і під час створення та забезпечення функціонування дозвільних центрів.

 

версія для друку