українська російська англійська
Бюджет-2012 об`єднав найкращий досвід та новаторські ідеї, де на першому місці - добробут та соціальна захищеність громадян
14.09.2011 | 14:24
Прес-служба Міністерства фінансів

Сьогодні, 14 вересня, на засіданні Уряду було представлено Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», розроблений Міністерством фінансів України.

1.               Вперше за роки незалежності України, разом з проектом Державного бюджету на 2012 рік, подається прогноз державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, що відповідає кращій світовій практиці бюджетного планування.

Варто зазначити, що Державний бюджет наступного року є унікальним! В чому ж полягає його унікальність?

Насамперед, в тому, що він об`єднав найкращий досвід розробки попередніх бюджетів та велику кількість новаторських ідей.

2.               В основу Бюджету закладено модель бюджетування та формулу успіху для побудови ефективної держави, де на першому місці стоїть соціальна захищеність громадян, кожного з нас!

3.               Окрім того, запровадження оновленого бюджетного кодексу та оптимізація бюджетних програм, які лягли в основу бюджету, створять всі необхідні умови для прискорення зростання нашої економіки та покращання її інвестиційної привабливості.

З метою подолання кризових явищ та зовнішніх викликів було застосовано інноваційну модель та систему реагування фінансової системи України на проникнення світової фінансової кризи, при цьому, закладені дієві механізми протидії економічній нестабільності.

 

4.               Все це, разом з інноваційно-інвестиційною моделлю розвитку, дасть громадянам України впевненість у завтрашньому дні, забезпечить зростання їх добробуту, а для економіки - стабільність та передбачуваність середньострокової бюджетної політики.

Завдяки виваженій та наполегливій роботі Уряду, українська економіка планомірно та впевнено виходить на докризовий рівень розвитку. Про що свідчить фінансова стабілізація бюджетної сфери – забезпечується виконання дохідної та видаткової частини бюджету.

5.               Все це дало можливість створити підґрунтя для збільшення прогнозу доходів державного бюджету України 2012 року на 12,5%.

Так, доходи державного бюджету в наступному році плануються на рівні 334 млрд. грн., що на 37,3 млрд. грн. більше ніж планові показники 2011 року. Частка у ВВП становитиме 22,2%.

Значну частку доходів бюджету, як і раніше, займають податкові надходження, які становитимуть 288,6 млрд. грн., що на 14,2% більше плану 2011 року. При цьому, їх частка у ВВП зменшиться на 0,4 в.п. до 19,2%, що свідчить про зниження податкового навантаження на суб’єкти підприємництва.

У державі з ринковою економікою підґрунтям для створення заможного суспільства завжди є розвиток підприємництва. Саме приватна ініціатива є локомотивом, двигуном економічного розвитку.

6.               З метою активізації та розвитку підприємницької діяльності, створення сприятливих умов для введення бізнесу заплановано зниження ставки податку на прибуток з 23% у 2011 році до 21% у 2012 році;

При цьому, продовжуються дія окремих положень Податкового кодексу, а саме, податкові канікули зі сплати податку на прибуток для новостворених та малих підприємств, надання галузевих пільг зі сплати податку на прибуток (легка, суднобудівна та літакобудівна промисловості, готелі, підприємства машинобудування для агропромислового комплексу та інші) та звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту природного газу.

7.               Надання таких податкових преференцій дозволить забезпечити сталий розвиток базових галузей економіки та покращити добробут громадян.

Варто зазначити, що нарощування надходжень до бюджету відбудеться виключно за рахунок зростання економіки.

Поряд із підтримкою економічного вектору бюджету, у 2012 році також ключовим напрямом роботи стане створення умов для стимулювання розвитку та модернізації інфраструктури.

8.               Так, з метою покращення іміджу України та проведення на високому рівні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у наступному році буде виділено 7,4 млрд. гривень для успішного завершення робіт з підготовки інфраструктурних об’єктів до Євро-2012.

9.               Безумовно, одним із пріоритетів бюджету-2012 і надалі залишається зростання соціальних гарантій та покращання соціальної підтримки населення, що забезпечить реалізацію ініційованих Президентом України В.Ф. Януковичем структурних реформ.

1.               Урядом разом з профспілками було прийнято узгоджене рішення щодо підвищення з грудня 2012 року прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати для працездатних осіб на 14 % до 1098,1 гривень.

Окрім того, у проекті бюджету на 2012 рік передбачено додаткові ресурси бюджету на вирішення питань соціального характеру, які спрямовуються у першу чергу на:

1.         запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, підвищення окладів працівникам бюджетних установ – 16,2 млрд. грн.;

2.         збільшення допомоги сім’ям з дітьми 3,8 млрд. грн.;

3.         збільшення пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і компенсації за пільговий проїзд – 1,1 млрд. грн.;

4.         виплату винагород жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня" – 0,3 млрд. гривень;

5.         встановлення надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам;

6.         додаткові кошти на збільшення видатків на комунальні послуги та енергоносії – 2 млрд. гривень.

7.         виплату допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів – 1,6 млрд. гривень.

1.               Що стосується оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери, треба зауважити, що середня заробітна плата завідувача дошкільного навчального закладу у 2012 році зросте на 847 гривень, або на 35,3 відсотка, вчителя вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу - на 614 гривень, або на 25,4 відсотка, лікаря-хірурга вищої категорії у стаціонарі – на 861 гривню, або на 31,2 відсотка, дільничного лікаря-терапевта вищої категорії – на 704 гривні, або на 29,3 відсотка, фельдшера вищої категорії – на 540 гривень, або на 29,6 відсотка.

1.               Таким чином, у 2012 році на 12%, або 18,5 млрд. грн. збільшаться видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери до 159,4 млрд. грн.

Звичайно заплановані розміри зростання соціальних стандартів в Україні не такі великі, як нам хотілося б. Але все ж таки це підвищення для кожного окремого громадянина, який потребує підтримки з боку держави.

Особливо важливим є те, що сьогодні ми прагнемо зробити якомога більше для покращення демографічної ситуації в державі.

При цьому, значна увага приділяється дітям. Так, у 2012 році збільшаться розміри соціальних виплат на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Загальний обсяг відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам зросте на 14,4 % до 30,2 млрд. гривень.

1.            Допомога при народженні з грудня становитиме:

1.         першої дитини – 28,83 тис. грн. (30 розмірів прожиткового мінімуму на дітей, віком до шести років);

2.         другої дитини – 57,66 тис. грн. (60 розмірів прожиткового мінімуму);

3.         третьої і кожної наступної дитини – 115,32 тис. грн. (120 розмірів прожиткового мінімуму).

Не залишилися поза увагою і діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - розмір соціальної допомоги у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» для дітей віком до 6 років збільшиться на 152 грн. до 1892 грн., дітей віком від 6 до 18 років – на 270 грн. до 2354 гривень.

2.               З метою підвищення рівня життя українських пенсіонерів у 2012 році заплановано збільшення розміру мінімальної пенсійної виплати в середньому майже на 10%. На кінець року вона становитиме 869 гривень.

1.               Багато важливих завдань у наступному році належить вирішити у сфері освіти, охорони здоров’я, науки та культури.

Таким чином, у наступному році зростуть видатки бюджету:

1.   на освіту на 12,2 млрд. грн. та становитимуть 92,6 млрд. гривень;

2.   на охорону здоров’я на 6,9 млрд. грн. та становитимуть 53,0 млрд. гривень;

3.   на реалізацію національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» - 110 млн. гривень.

4.   на науку та науково-технічну діяльність передбачаються у сумі 5,7 млрд. гривень;

5.   у галузі культури та мистецтва 9,2 млрд. гривень;

6.   на фізичну культуру і спорт - 2,2 млрд. гривень.

Зростуть й розміри стипендій для учнів профтехучилищ та вищих навчальних закладів на 7,9%, а студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні – на 10,6%.

Отже, у бюджеті 2012 року закладена система цінностей, яка чітко орієнтована на виконання стратегічних завдань визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки. А саме, забезпечення соціально-економічного розвитку України; зростання рівня життя громадян, спрямування фінансової та податкової політики на побудову ефективної, економічно спроможної держави.

 

 

версія для друку