українська російська англійська
Уряд визначив початкову вартість пакета акцій ПАТ "Західенерго" майже в 2 млрд. грн.
22.09.2011 | 10:04
Прес-служба Фонду державного майна

На своєму засіданні Кабінет Міністрів України погодив умови продажу державного пакета акцій енергопостачального підприємства ПАТ “Західенерго”. До продажу пропонується 45,103% акцій ПАТ.

Проект розпорядження підготовлено Фондом державного майна на підставі протоколу засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій ПАТ “Західенерго” від 13.09.2011. До складу комісії  увійшли представники Фонду державного майна України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства фінансів, НАК “Енергетична компанія України”, Львівської обласної державної адміністрації, ПАТ “Західенерго” та Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ “Західенерго”, визначена відповідно до Методики оцінки майна, складала на дату оцінки (31.06.2011) 520 752 108 гривень.

За результатами розгляду інформації щодо біржових котирувань акцій ПАТ “Західенерго”, конкурсна  комісія визначила початкову вартість державного пакета акцій на рівні 1 932 000 тис. грн.

Як визначено розпорядженням, інвестор зобов‘язується  використовувати на пиловугільних енергоблоках товариства вугілля, що видобувається на українських шахтах, в обсязі не менше 70% від обсягу спожитого палива. Виконання приватним інвестором зазначеного зобов’язання, з одного боку, забезпечить сталий попит на вітчизняне вугілля, що сприяє економічному та соціальному розвитку вугільної галузі України, а з іншого – забезпечить ефективне використання власних енергоресурсів та знизить зовнішню енергетичну залежність України.

Крім того, на приватного інвестора покладаються зобов’язання в соціальній та природоохоронній діяльності, що забезпечить захист трудових і соціальних прав працівників товариства та збереження навколишнього природного середовища за рахунок виконання вимог з охорони повітряного і водного басейнів, охорони та раціонального використання земель та поводження з відходами. На виконання Закону України “Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства” умовами конкурсу передбачається установка приладів автоматичного контролю за кількістю і якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від котельних агрегатів, при виконанні заходів з модернізації пило газоочисного устаткування.

Для забезпечення контролю держави за майном та платоспроможністю товариства приватний інвестор зобов‘язаний погоджувати з Фондом державного майна питання зміни розміру статутного капіталу, перетворення товариства, а також питання відчуження майна товариства, балансова вартість якого перевищує 25% вартості активів товариства.

Крім того, з метою збільшення надходжень до державного бюджету  інвестор зобов’язаний спрямувати за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році частину чистого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків на виплату дивідендів на пакет, яким володіла НАК “Енергетична компанія України” та держава в особі Фонду державного майна України до його продажу.

Згідно з розпорядженням, ФДМУ доручено провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Західенерго» з урахуванням погоджених розпорядженням умов продажу та із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону. Також Фонд встановлює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій  ПАТ «Західенерго» і щокварталу інформує Кабінет Міністрів України про результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета акцій зазначеного товариства.

Виконання розпорядження матиме позитивні соціально-економічні наслідки та надасть змогу отримати кошти до Державного бюджету України, а умови продажу сприятимуть подальшому стабільному розвитку товариства, гарантуванню соціальних та трудових прав працівників, проведенню реконструкції та оновлення обладнання ПАТ «Західенерго».

 

 

 

версія для друку