українська російська англійська
Соціально-економічний розвиток України, покращення життя громадян, побудова економічно спроможної держави - система цінностей проекту Держбюджету-2012
22.09.2011 | 15:20
Прес-служба Міністерства фінансів

22 вересня у Верховній Раді України Міністр фінансів Федір Ярошенко представив проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який було подано разом з прогнозом державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, що відбулося вперше за роки незалежності України.

У своїй доповіді, перш за все, Міністр фінансів звернув увагу на те, що за основу для розрахунку показників державного бюджету взято консервативний сценарій, який передбачає стриману оцінку тенденцій зростання економіки України в 2012 році. Цей сценарій допоможе економіці розвиватися прогнозовано та стабільно базуючись на реальній фінансовій спроможності бюджету. Окрім того, додатковий ресурс від економічного розвитку дасть можливість спрямувати його на пріоритетні напрямки, головним з яких є соціальна захищеність та добробут громадян.

Отже, прогноз доходів проекту бюджету на 2012 рік з урахуванням прогнозу макропоказників та підсумків виконання бюджету за 2011 рік і у поточному році становить по зведеному бюджету 428,5 млрд. грн. (28,5 відсотка ВВП), у тому числі по загальному фонду 370 млрд. грн. (24,6 відсотка ВВП).

Важливим є те, що проект бюджету на 2012 рік побудований на реалістичних та збалансованих макропоказниках.

У наступному році номінальний ВВП збільшиться на 16,6% до 1505,0 млрд. гривень, темпи зростання реального ВВП становитимуть 105,0%.

При цьому, варто зазначити, що нарощування надходжень до бюджету у 2012 році відбудеться виключно за рахунок зростання економіки.

Значним досягненням та логічним продовженням реформ Уряду є те, що в проекті бюджету наступного року передбачається зниження дефіциту державного сектору до 2,5 відсотка ВВП (у 2011 році – 3,5 відсотка ВВП).

Говорячи про боргові операції та державний борг, Федір Ярошенко наголосив, що наступного року здійснюватиметься комплекс заходів та жорстка політика щодо умов, вартості та термінів запозичень.

Так, обсяги державних запозичень скоротяться майже на 17,4% до 91,9 млрд. грн., які передбачається здійснювати переважно за рахунок внутрішніх джерел фінансування.

Найяскравішим показником виваженої політики управління державним боргом є поступове скорочення рівня державного боргу до ВВП (27,6%), що на 2,4 відсоткових пункти нижче передбаченого Основними напрямами бюджетної політики на 2012 рік (30%).

При цьому, державні гарантії становитимуть не більше 1% ВВП (15 млрд. грн.) і будуть направлені виключно на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток експортного потенціалу національної економіки.

Наступний момент, якому приділено значну увагу у проекті бюджету це розвиток підприємництва. Підтримка підприємців та створення сприятливого бізнес середовища є підґрунтям для створення заможного суспільства та двигуном економічного розвитку.

З метою активізації та розвитку підприємницької діяльності, створення сприятливих умов для введення бізнесу заплановано зниження ставки податку на прибуток з 23% у 2011 році до 21% у 2012 році;

Таким чином, орієнтири податкової політики на наступний рік направлені на розвиток реального сектору економіки. Такі як:

-          поступове скорочення податкових виплат бізнесу до державної казни: у 2012 році ставка податку на прибуток буде складати 21% замість 23% у 2011 році;

-          продовження дії окремих положень Податкового кодексу, які підтримують розвиток;

-          надання податкових преференцій.

Саме запроваджені новації у податковій сфері сформували підґрунтя для збільшення прогнозу доходів Державного бюджету України на 2012 рік на 12,6%.

Варто зазначити, що загальний інвестиційний ресурс від надання преференцій суб’єктам господарювання становить 46,9 млрд. грн., зокрема:

-          за рахунок ПДВ – 21,9 млрд. грн.;

-          податку на прибуток – 20,5 млрд. грн.;

-          запровадження нульової ставки оподаткування рентною платою – 1 млрд. грн.;

-          звільнення від ввізного мита – 3,5 млрд. гривень.

Безумовно, одним із пріоритетів бюджету-2012 і надалі залишається зростання соціальних гарантій та покращення соціальної підтримки населення.

Урядом разом з профспілками було прийнято узгоджене рішення щодо підвищення з грудня 2012 року прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати для працездатних осіб на 14 %, що в середньому складатиме 1098,1 гривень.

Окрім того, у проекті бюджету на 2012 рік передбачено додаткові ресурси бюджету на вирішення питань соціального характеру, які спрямовуються у першу чергу на:

-          запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, підвищення окладів працівникам бюджетних сфери (з урахуванням військовослужбовців) – 18,5 млрд. грн.;

-          виплату допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів – 1,6 млрд. грн.;

-          збільшення допомоги сім’ям з дітьми – 3,8 млрд. грн.;

-          збільшення пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і компенсації за пільговий проїзд – 1,1 млрд. грн.

-          встановлення надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам.

Особливо важливим є те, що сьогодні Уряд прагне зробити якомога більше для покращення демографічної ситуації в державі.

При цьому, значна увага приділяється дітям. Так, у 2012 році збільшаться розміри соціальних виплат на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Загальний обсяг відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам зросте на 14,4 % до 30,2 млрд. гривень.

Допомога при народженні з грудня становитиме:

-          першої дитини – 28,83 тис. грн.;

-          другої дитини – 57,66 тис. грн.;

-          третьої і кожної наступної дитини – 115,32 тис. гривень.

Не залишилися поза увагою і діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - розмір соціальної допомоги у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» для дітей віком до 6 років збільшиться на 152 грн. до 1892 грн., дітей віком від 6 до 18 років – на 270 грн. до 2354 гривень.

З метою підвищення рівня життя українських пенсіонерів у 2012 році заплановано збільшення розміру мінімальної пенсійної виплати в середньому майже на 10%. На кінець року вона становитиме 869 гривень.

Безумовно, вагому роль у проекті державного бюджету на 2012 рік відіграє регіональний аспект та державна підтримка регіонів.

З метою покращання регіональної політики, орієнтованої на раціоналізацію відносин «центр-регіони» у 2012 році передбачається збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у обсязі видатків зведеного бюджету до 45,6 відсотка.

Загальний обсяг місцевих бюджетів на 2012 рік складе 194,7 млрд. грн., що на 29,9 млрд. грн. або на 18,1% більше плану 2011 року.

Обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складе 116,1 млрд. грн., що на 19,4  млрд. грн. (на 20,1%) більше плану 2011 року.

З них, більше 50% буде направлено на освіту, це 58,4 млрд. грн.; а 39,5 млрд. грн. на охорону здоров`я;

Таким чином, новації бюджету 2012 року дозволять зорієнтувати державну політику на визначену систему цінностей, а саме, на соціально-економічний розвиток, зростання рівня життя громадян та створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Це, в свою чергу:

-          прискорить зростання конкурентоспроможності нашої держави;

-          підвищить її інвестиційну привабливість;

-          надасть народу України віру у стабільне та забезпечене майбутнє та можливість з впевненістю дивитися у завтрашній день.

Отже, у бюджеті 2012 року закладена система цінностей, яка чітко орієнтована на виконання стратегічних завдань визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки. А саме, забезпечення соціально-економічного розвитку України; зростання рівня життя громадян, спрямування фінансової та податкової політики на побудову ефективної, економічно спроможної держави.

 

 

версія для друку