українська російська англійська
МОНмолодьспорту ще раз про фізичну культуру
13.01.2012 | 14:43
Прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

Деякі засоби масової інформації у пошуках «гарячих» новин знову порушують питання фізичної культури в школі. Нам, звичайно, приємна увага до освіти, але зміст окремих інформаційних повідомлень викликає подив. Для їх підготовки вартувало б звернутися до фахівців. Тим більше, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту не відмовляє у наданні достовірної інформації.

Всім, хто цікавиться сучасним станом фізкультурної освіти повідомляємо, що нині діюча навчальна програма з фізичної культури для 5-9 класів  (авт. І.Ю.Круцевич та інші, видавництво «Літера», 2009р.) запроваджена 2009/2010 навчального року. На її основі Міністерством розроблено навчальну програму для старшої школи. Об’єднана програма з фізичної культури для 5-11 класів затверджена наказом МОН від 28.10.2010 р. №1021. Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу.

Навчальна програма побудована за модульною системою і складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. Проте обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для певного класу до кожного варіативного модуля. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах — 3–5, у 9 класі — 3–4 модулі, у 10-11 класах - 2-3 варіативних модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.

З упровадженням нової навчальної програми відбулась зміна підходів до оцінювання навчальної діяльності учнів. Якщо раніше оцінювання здійснювалось за результатом виконання навчального нормативу (стрибки, біг, підтягування тощо), то за новою програмою оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

Крім того, оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного варіативного модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, вчитель має дотримуватись таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

Зазначені нововведення призвели до змін у процес планування та проведення занять з фізичної культури. Фізична культура стала більше відповідати особистим запитам учнів водночас підвищуючи питання мотивації до всієї фізкультурно-спортивної діяльності учнів, у тому числі у позаурочний час.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти. Відповідно до нього розроблено навчальні програми для 1-4 класів, у тому числі з фізичної культури. Впровадження нових програм розпочнеться поетапно з 1 вересня 2012 року. Оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури за новою програмою здійснюватись не буде.

Наразі розроблено Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Відповідно нього планується розроблення нових навчальних програм для 5-11 класів, у тому числі з фізичної культури.

 

 

версія для друку