українська російська англійська
Стабільність та передбачуваність бюджетної політики - головне завдання Уряду на середньострокову перспективу
13.01.2012 | 20:10
Прес-служба Міністерства фінансів

13 січня відбулося засідання колегії Міністерства фінансів України, де було підбито підсумки роботи за 2011 рік та визначено стратегічні плани на перспективу.

Перш за все Міністр фінансів Федір Ярошенко зазначив, що 2011 рік був орієнтований на виконання завдань, які визначені Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ Президента. Серед них необхідно виділити:

створення стабільної системи управління державними фінансами;

забезпечення стійкого економічного зростання;

гарантоване виконання державою своїх соціальних зобов’язань.

При цьому Міністр фінансів відзначив найважливіші заходи, які були реалізовані у минулому році, а саме:

прийняття держбюджету на 2012 рік;

впровадження середньострокового прогнозування;

урегулювання проблемних питання державного та місцевого боргу;

запровадження системи управління ризиками при наданні державних гарантій;

оптимізація кількості бюджетних програм та укрупнення державних цільових програм;

прийняття у першому читанні законопроектів щодо Фонду майбутніх поколінь та Державного фонду регіонального розвитку.

продовження роботи по гармонізації та імплементації Податкового кодексу України. Уже прийнято 176 нормативно-правових актів;

реалізація ключових заходів для покращення підприємницької діяльності;

продовження роботи з реформування податкової служби;

підвищення захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг;

удосконалення порядку розкриття інформації на фондовому ринку для залучення інвесторів;

запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності для учасників фінансового ринку;

вдосконалення системи регулювання та контролю за цільовими та іпотечними облігаціями

З огляду на те, що виклики сучасності зобов’язують виконавчу владу мислити системно – передбачати, реагувати та проактивно діяти, Міністерство фінансів та органи влади, які ним спрямовуються та координуються повинні бути новаторами у впровадженні інноваційних принципів державного управління та реалізації системних реформ.

Саме тому, Міністерство фінансів розробили і ввело в практику власну Програму «Перезавантаження системи державних фінансів України на інноваційних засадах», яка в повній мірі скоординована з Програмою економічних реформ Президента, базується на системних принципах менеджменту та спрямована на підвищення ефективності, прогнозованості і прозорості системи державних фінансів, перетворення фінансів в двигун розвитку економіки України.

Говорячи про різні моделі бюджетної політики, які були застосовані з початку роботи нового Уряду Федір Ярошенко зауважив, що вони були різні, однак всі вони чітко враховували стан економіки та її перспективи.

Зокрема, бюджет:

2010 року розроблявся та виконувався під гаслом – «економіка терпіння»;

2011 року – характеризував перехід «від економіки терпіння до стабілізації і розвитку»;

2012 – побудований на ідеології переходу «від стабілізації та протидії проникненню другої хвилі світової фінансової кризи до сталого розвитку».

Що стосується Державного бюджету України на 2012 рік, то він об`єднав кращий досвід розробки попередніх бюджетів та зарубіжної практики і чималу кількість новаторських ідей. Так, текстові статті оптимізовані, їх кількість скорочена до двадцяти двох.

Вперше при розробці бюджету на 2012 рік була застосована модель бюджетного процесу, базовими принципами якої є:

проактивний характер;

соціальна орієнтація;

інвестиційно-інноваційна складова;

децентралізація надходжень та видатків;

виважена боргова політика.

Крім того, при складанні бюджету на 2012 рік була застосована формула успіху, що поєднує три складові побудови ефективної держави:

соціальна захищеність громадян;

інноваційно-інвестиційне зростання економіки;

передбачуваність середньострокової бюджетної політики.

Важливим є і те, що для аналізу впливу негативних чинників у бюджеті вперше була застосована концентрична модель трендів, яка полягає в оцінці опоростійкості системи державних фінансів викликам глобальної економіки, зовнішнім і внутрішнім ризикам України.

Таким чином, дані новації дозволили зорієнтувати бюджет 2012 року на визначену Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки систему цінностей щодо соціально-економічного розвитку, зростання рівня життя громадян, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та розвитку національної економіки.

Під час засідання Міністр фінансів також наголосив, що в 2012 році буде продовжено впровадження середньострокового прогнозування бюджету, перевагами якого стане стабільність та передбачуваність бюджетної політики. Федір Ярошенко, зокрема, підписав та направив на погодження до міністерств проект бюджету на 2013-2014 роки, який спрямований на забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності економіки.

Як відзначив Федір Ярошенко, саме завдяки використанню інноваційних підходів, новітніх механізмів та орієнтації на результат робота Міністерства у 2011 році забезпечила позитивні результати, що надало поштовх для розвитку економіки.

Зокрема, було перевиконано планові показники надходжень, за рахунок чого протягом року планові показники доходів збільшились на 22,4 млрд. грн., видатків – на 20,8 млрд. грн., а дефіцит скоротився на 3,5 млрд. грн.

Істотне зростання дохідної частини бюджету у 2011 році створило умови для належного фінансування видатків соціального характеру та спрямування значного фінансового ресурсу на розвиток економіки.

Крім того, у минулому році Міністерство фінансів провело роботу щодо ефективного управління державним боргом. Його рівень у відсотках до ВВП, порівняно з 2010 роком, скоротився на 2,5 відсоткових пункти (до 27,4%). При цьому вартість запозичень було знижено майже вдвічі.

Переходячи до основних завдань Міністерства фінансів України у 2012 році Федір Ярошенко виділив наступні:

розвиток середньострокового бюджетного прогнозування;

реалізацію соціальної політики держави, спрямовану на зростання рівня життя громадян;

удосконалення управління державними фінансами на інноваційних принципах, в тому числі і державним боргом;

вдосконалення міжбюджетних відносин, створення умов для сталого розвитку територій та вирішення стратегічних регіональних завдань.

«Наша стратегічна ціль залишається незмінною – створення умов сталого економічного зростання для забезпечення входження України протягом наступних 10 років до числа 20-ти найбільш економічно розвинених держав світу шляхом реформування державних фінансів та успішної реалізації державних реформ в інших сферах, ініційованих Урядом», - підсумував Міністр фінансів.

 

 

 

 

версія для друку