українська російська англійська
Бюджетна політика 2011 року була спрямована на збільшення фінансової самодостатності місцевих бюджетів
20.01.2012 | 17:15
Прес-служба Міністерства фінансів

Бюджетна політика 2011 року була спрямована на регіональне економічне зростання та збільшення фінансової самодостатності місцевих бюджетів.

У низці системних і широкомасштабних реформ в Україні одним із пріоритетних напрямів проведення бюджетної реформи в частині регіонального розвитку та міжбюджетних відносин визначено запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) планування місцевих бюджетів.

ПЦМ є інструментом, що забезпечує планування бюджету на середньострокову перспективу, перехід від утримання бюджетних установ до надання послуг високої якості населенню, оптимальне використання бюджетних коштів, досягнення в результаті значного економічного і соціального ефекту, підвищення обізнаності громадськості щодо ефективності витрачання коштів бюджету територіальної громади та рівня задоволення споживачів суспільних та гарантованих соціальних послуг.

На сьогодні проводиться експеримент із запровадження елементів програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів у пілотних регіонах (у Автономній Республіці Крим, Житомирській, Луганській, Львівській областях та бюджеті міста Києва), у рамках якого в регіонах розроблено та затверджено бюджетні програми в галузі соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства.

Запровадження складання та виконання усіх місцевих бюджетів за ПЦМ (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного значення) заплановано на 2014 рік.

Окрім вищезазначеного, імплементація ПЦМ на місцевому рівні передбачає також:

 затвердження бюджетних програм відповідними місцевими радами пілотних регіонів (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного значення);

 моніторинг виконання затверджених бюджетних програм та показників їх виконання;

 внесення змін до програмного забезпечення в частині обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ;

 розширення кола учасників експерименту - проведення навчання представників фінансових управлінь, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, працівників територіальних органів казначейської служби.

Варто зауважити, що протягом 2011 року кількість учасників експерименту збільшилася із 37 до 118 місцевих бюджетів.

Також одним з найвагоміших заходів у сфері удосконалення міжбюджетних відносин у рамках реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки стало прийняття нового Бюджетного кодексу України, яким у частині місцевих бюджетів передбачено цілий ряд норм, спрямованих на формування прогнозованої бюджетної політики, регіональне економічне зростання, збільшення фінансової самодостатності місцевих бюджетів.

Бюджетні нововведення дозволили зміцнити місцеві фінанси. В результаті, в 2011 році місцеві бюджети отримали додатковий ресурс, за рахунок:

передачі доходів державного бюджету до доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, - 2,1 млрд. грн.;

розширення джерел власних надходжень – 3,1 млрд. грн.;

розширення джерел надходжень бюджету розвитку шляхом зарахування єдиного податку – 2,0 млрд. грн.

 

версія для друку