українська російська англійська
Співпраця навчальних закладів профтосвіти з роботодавцями виходить на новий рівень
14.03.2012 | 14:08
Прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

13 березня 2012 року в Міжрегіональному вищому професійному училищі зв‘язку відбулося розширене засідання Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти у місті Києві щодо співпраці навчальних закладів професійно-технічної освіти і організацій роботодавців, замовників підготовки робітничих кадрів для потреб економіки столиці.

Розширене засідання проводилося у рамках реалізації рішень слухань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10.12.2012 року «Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки країни».

 Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав усіх учасників засідання та наголосив на важливості соціального партнерства в ключових сферах життя суспільства, в тому числі і в професійно-технічній освіті зокрема.

«Ухваливши Стратегію розвитку Києва, ми задекларували основні напрямки прогресу столичної економіки. Тобто вже зараз розуміємо, яких саме робітників потребуватиме Київ у майбутньому. Ми ставимо за мету будувати 2 мільйони квадратних метрів житла на рік, а отже місту будуть потрібні будівельники та робітники суміжних з будівництвом галузей. Ми кажемо «так» ІТ технологіям, а це означає, що нам будуть потрібні ІТ-спеціалісти. Готувати їх потрібно вже сьогодні. Фактично необхідно накласти Стратегію розвитку на потенціал навчальних закладів Києва, і це наша формула успіху», – наголосив Олександр Попов.

Також, Голова КМДА зазначив: «Сьогодні в Києві розпочато системні реформи в багатьох ключових сферах міського життя. Якісних змін потребує і професійно-технічна освіта. Це вагома складова проекту стандарту столичної освіти, який наразі проходить обговорення у професійних колективах. Головним завданням є приведення обсягів та напрямів підготовки робітничих кадрів до реальних потреб столичного ринку праці та формування відповідного регіонального замовлення. Сучасні умови розвитку економіки вимагають посилити взаємодію місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів у вирішенні питань інноваційного розвитку профтехосвіти».

У роботі засідання Міжгалузевої ради взяли участь заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько, начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Віра Горюнова, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту В'ячеслав Супрун, заступник начальника ГУОН, начальник відділу профтехосвіти - заступник начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу  Київської міської ради (КМДА) Микола Кучинський, президент Київської міської  організації роботодавців Іван Голодівський, начальник Головного управління промисловості, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Людмила Денисюк, начальник Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Тетяна Костюренко, начальник Головного управління у справах сім‘ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Володимир Вовк, начальник Головного управління охорони здоров‘я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Віталій Мохорєв, директор Київського міського центру зайнятості Віктор Сухомлин, голова правління ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова», голова Солом'янської районної у м. Києві ради роботодавців В‘ячеслав Проценко, президент  акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» Михайло Голиця, заступник генерального директора з технічних питань «Хенкель Баутехнік (Україна)» Євген Карапузов,  директор Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури, голова громадської ради з питань профтехосвіти при Міністерстві освіти, науки, молоді та спорту Петро Качаловський, директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва Ольга Авраменко, директор Київського вищого професійного училища деревообробки Петро Громадюк, представники відділу профтехосвіти ГУОН, навчально-методичного кабінету профтехосвіти м. Києва, директори ПТНЗ.

Інформацію про сучасний стан профтехосвіти столиці, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення надав заступник начальника ГУОН, начальник відділу профтехосвіти Микола Кучинський.

Своє бачення перспектив розвитку професійно-технічної освіти та активізації співпраці основних соціальних партнерів висловили заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько, начальник ГУОН Віра Горюнова, начальник Головного управління промисловості, науково-технічної та інноваційної політики Людмила Денисюк, директор Київського міського центру зайнятості Віктор Сухомлин та інші учасники засідання.

Директор департаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В'ячеслав Супрун зазначив,що постійна увага Уряду, Міністерства до проблем професійно-технічної освіти сприяє об’єднанню зусиль та поліпшенню роботи органів місцевого самоврядування, організацій роботодавців та громадських організацій щодо створення належних умов для якісної підготовки робітничих кадрів.

Сьогодні у професійно-технічній освіті впроваджуються інноваційні технології навчання, нові сучасні професії, створюються умови для більшої мобільності випускників на ринку праці.

І прикладом цього є столична професійно-технічна освіта, в якій спостерігаються позитивні тенденції щодо її осучаснення. Розпочалася робота з оновлення змісту шляхом розроблення професійних  стандартів, впровадження нових сучасних стандартів з робітничих професій,що користуються попитом на ринку праці, покращується робота з кадровим потенціалом училищ, здійснюється підвищення їх кваліфікації за новими навчальними планами і програмами, налагоджується співпраця з роботодавцями.

Створення належних умов для забезпечення економіки трудовим потенціалом, надання населенню якісної професійно-технічної освіти, формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей неможливо сьогодні без нової системи відносин між навчальним закладом і підприємством, роботодавцями, центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями.

«Ми розуміємо, що роботодавці сьогодні потребують не просто робітників чи фахівців, а висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями, технікою та обладнанням. І завдання навчальних закладів - підготувати таких фахівців. Знаємо ми і про факти невідповідності професійної підготовки випускників ПТНЗ потребам робочого місця, і не знімаємо відповідальності ні з себе, ні з навчальних закладів. Проте якість підготовки залежить від багатьох факторів. Це і стан навчальної бази, і професійний рівень викладача, і здібності та мотивація до оволодіння професійними навичками самого учня чи слухача.  80 відсотків навчального обладнання та техніки в ПТНЗ використовується понад 25 років і є морально і фізично застарілим, відсутні необхідні сировина та матеріали. Існують складнощі в здійсненні професійно-практичної підготовки кадрів, створенні умов для виконання в повному обсязі програм виробничого навчання та виробничої практики.

В умовах відсутності в більшості професійно-технічних навчальних закладів сучасної навчальної бази, низького соціального престижу педагогічних працівників, низької мотивації молоді лише силами навчальних закладів це питання не вирішити.

Тому назріла необхідність здійснення комплексу заходів щодо підвищення ефективності та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва», – підкреслив В'ячеслав Супрун.

За результатами обговорення прийнято рішення:

1. Інформацію про організацію роботи професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням потреб економіки міста у кваліфікованих робітниках та формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів взяти до відома.

2. Сприяти проведенню спільних заходів Київської міської державної адміністрації, Київського міського центру зайнятості, об'єднань роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів, спрямованих на вивчення та задоволення потреб регіонального ринку праці у робітничих кадрах.

3. Продовжити роботу з укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів між професійно-технічними навчальними закладами і підприємствами-замовниками робітничих кадрів та забезпечувати організацію виробничого навчання та виробничої практики в умовах виробництва із оплатою учнівської праці.

4. Стимулювати діяльність роботодавців - замовників робітничих кадрів у впровадженні сучасних виробничих технологій у навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних закладів, оновленні змісту сучасної професійної освіти та залученні інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти.

5. Залучати регіональні засоби масової інформації до популяризації робітничих професій серед учнівської молоді.

Головний результат засідання Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти м. Києва - досягнуто розуміння, що лише через постійну взаємодію зацікавлених сторін, реальну співпрацю всіх соціальних партнерів, можливе вирішення головного завдання - забезпечення ринку праці столиці кваліфікованими робітничими кадрами.

Також у рамках засідання Міжгалузевої ради гості ознайомились із Міжрегіональним вищим професійним училищем зв‘язку та експозиціями професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, а саме Професійного ліцею Національного авіаційного університету, Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу, Вищого професійного училища № 25, Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва, Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку, Вищого професійного училища № 33, Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України, Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

версія для друку