українська російська англійська
Раїса Богатирьова: Забезпечення широкої суспільної підтримки досить важливе для подальших перетворень в медицині
30.03.2012 | 11:26
Прес-служба Міністерства охорони здоров'я

Медична реформа є одним із важливих та соціально значущих напрямків модернізаційної стратегії, що ініційована та реалізується Президентом України В.Ф. Януковичем.

Її головна мета – створення умов для забезпечення громадян України якісними та доступними медичними послугами, підняття значущості та престижу професії лікаря, створення в державі сучасної інфраструктури охорони здоров’я нації.  

На брифінгу, присвяченому підсумкам роботи Міністерства охорони здоров’я за 2011 рік та планам реалізації медичної реформи на 2012 рік і середньострокову перспективу, Віце-прем’єр-міністр України - Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова дала загальну оцінку діяльності Міністерства за звітний період, сформулювала пріоритетні завдання його роботи та перспективи подальшого розвитку медичної галузі в цілому.

Зокрема, вже започаткована реорганізація роботи швидкої допомоги. За ініціативи Президента України створюються перинатальні центри. Підготовлено зміни до порядку акредитації медичних закладів, який має відповідати міжнародним стандартам.

До переліку завдань щодо подальшого впровадження реформи охорони здоров’я на найближчу перспективу віднесено наступне:

 

Однією з підвалин медичної реформи стало створення нової системи ефективної первинної допомоги та забезпечення єдиного стандарту якості медичної послуги. Такий підхід дозволяє на практиці реалізувати конституційне положення  щодо доступної та гарантованої державою медичної допомоги.

Відбувається поступове впровадження інституту сімейного лікаря. Це має забезпечити якісне та своєчасне медичне обслуговування населення, профілактику  захворювань, надання першої допомоги та її адресність, тощо.

 

Переглядається система підготовки та перепідготовки медичних кадрів, готується впровадження нових вимог до медичної освіти, зокрема, за рахунок чіткого визначення кваліфікаційних вимог при атестації молодого фахівця, незалежно від закладу, в якому він отримав освіту.

Заплановано впровадження європейських інструментів регулювання цін на соціально значущі категорії ліків. Такий підхід вже реалізується в цілій низці європейських країн і дає відчутний позитивний соціальний результат. Саме така система цього року буде прийнята в Україні.

Впроваджуються сучасні технології та цільова підготовка фахівців-користувачів сучасного медичного обладнання, створення для цього центрів підготовки таких фахівців на базі провідних медичних наукових закладів.

На порядку денному формування привабливих умов для залучення інвесторів в медичну галузь, в першу чергузі світових центрів розвинутої медицини.

Планується розвиток страхової медицини, створення умов для підвищення соціальної відповідальності бізнесу та забезпечення умов такого страхування для найманих працівників.

Приділяється увага розвитку медичної інфраструктури в сільській місцевості, в тому числі, через розробку відповідних програм підтримки медичної сфери в рамках регіональних стратегій розвитку. 

 

Міністерство охорони здоров’я має стати сьогодні своєрідним «стратегічним центром» планування та реалізації реформаторських змін та втілення довгострокової програми розвитку медичної галузі, яка має бути напрацьована в стислі терміни силами фахівців МОЗ та широких професійних кіл медиків, науковців, незалежних експертів. 

Така роль Міністерству відведена за підсумками першого етапу адміністративної реформи, реалізованого в 2011 році.

Окрім завдань реформ та подальшого розвитку медичної галузі, в центрі уваги Міністерства залишаються такі болючі проблеми, як підвищення ефективності у лікуванні серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, гемофілії, захворювань крові, подальшого становлення перинатальної медицини, подолання та викорінення таких гострих соціальних хвороб, як СНІД, туберкульоз, наркоманія.

Особливу увагу також буде приділено профілактиці інфекційних захворювань. Для цього вкрай важливо повернути довіру громадян до вакцинації та проводити профілактичну роботу щодо своєчасної імунізації населення.

Віце-прем’єр-міністр України-Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова відзначає принципову важливість забезпечення широкої суспільної підтримки подальших перетворень, посилення роз’яснювальної та просвітницької роботи, гуманізації медичної реформи, максимального залучення вітчизняного науково-професійного потенціалу та досвіду під час впровадження реформ і  довгострокової програми розвитку системи охорони здоров’я.   

 

версія для друку