українська російська англійська
Розроблено рекомендації щодо відображення ф'ючерсних та опціонних контрактів
15.05.2012 | 10:23
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила Методичні рекомендації з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф`ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Комісії, що відбулося 8 травня 2012 року.

«Метою даного документу є покращення якості та забезпечення достовірності фінансової інформації, яка надходить від учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - пояснює директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР Максим Лібанов. – Нами розроблені рекомендації щодо відображення ф’ючерсних та опціонних контрактів в обліковій політиці, згідно до змін плану рахунків бухгалтерського обліку, де будуть вказані момент визнання строкових контрактів, перелік бухгалтерських записів, що використовуються для відображення операцій з деривативами в бухгалтерському обліку, методи переоцінки стандартних опціонних контрактів та перелік інформації, що має бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Також ми винесли ряд рекомендацій щодо розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності, де ми пропонуємо надати інформацію про облікову політику учасника та про можливі ризики за строковими контрактами на звітну дату. Крім того, ми склали перелік рекомендованих рахунків, які слід використовувати для обліку операцій з деривативами, - ф'ючерсними та опціонними  контрактами».

Зазначимо, що дані рекомендації розроблені для відображення у бухгалтерському обліку операцій з деривативами на фондовому ринку - ф'ючерсними  та опціонними контрактами та не розглядають операції з іншими видами деривативів та операції хеджування.

 

 

версія для друку