українська російська англійська
Договори з майном нотаріуси посвідчуватимуть лише за наявності сертифікованої оцінки
05.06.2012 | 14:35
Прес-служба Міністерства юстиції

Нотаріуси посвідчуватимуть договори  з рухомим та нерухомим  майном лише за наявності оціночної вартості майна, що здійснена сертифікованими суб'єктами оціночної діяльності. Відповідний наказ Міністерства юстиції, яким вносяться зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Наказ Мін‘юсту набув чинності після офіційного опублікування 5 червня 2012 року в «Офіційному віснику України».

Документ видано у зв‘язку із законодавчими змінами, зокрема, до Закону України "Про Фонд державного майна України", якими ФДМУ наділено повноваженнями здійснювати професійну підготовку, сертифікацію та регулювання діяльності суб'єктів господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів. Фонд держмайна також здійснює ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Згідно з наказом Мін‘юсту, під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об'єктів нерухомості, нотаріус посвідчуватиме відповідний договір лише за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, що визначена спеціальним суб'єктом оціночної діяльності, який має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності та включений до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

Також, нотаріуси посвідчуватимуть договори відчуження рухомого майна, у тому числі транспортних засобів, лише за наявності оціночної вартості такого рухомого майна, визначеної спеціальним суб’єктом оціночної діяльності.

Довідково. Згідно пункту 5 статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України"  Фонд державного майна України у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює:

державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;

контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна, у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування у процесі приватизації та оренди державного майна;

утворює відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" наглядову раду з питань оціночної діяльності з числа представників Фонду державного майна України, представників, делегованих іншими органами державної влади, представників громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності; інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи та організовує їх роботу, бере участь у їх роботі;

організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;

затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;

визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, для включення (виключення) таких суб'єктів оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який ведеться центральним органом державної податкової служби у визначеному ним порядку та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків);

вживає заходів, спрямованих на впровадження у вітчизняну практику оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна, та заходів, спрямованих на вдосконалення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

сприяє створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечує широке інформування суспільства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права;

затверджує спільно з центральним органом державної податкової служби та іншими виконавчими органами порядок взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав;

провадить іншу діяльність, пов'язану із здійсненням наданих законодавством повноважень з державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

версія для друку