українська російська англійська
Державний земельний банк здійснюватиме пільгове кредитування с/г виробників під заставу землі
21.06.2012 | 10:11
Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Україна має могутній природно-ресурсний потенціал. Із 60,3 млн. га земель нашої держави майже 70,9 % (42,8 млн. га) займають сільськогосподарські угіддя. З них понад 27 млн га розпайовано між 7 мільйонами власників (у середньому пай - близько 4 га). Ще більше - 10 млн га чорноземів знаходяться у державній власності, але ці землі також розпорошені по всій території України, а тому не дають належного економічного ефекту державі. Крім того, парцеляція земель розірвала єдині екологічні комплекси, відокремивши землю від водних і лісових ресурсів, а також від інфраструктурних об'єктів.

Це стримує розвиток сільського господарства та аграрного бізнесу, а також сприяє деградації ґрунтів та інших екосистем.

Попри колосальний  безцінний земельний ресурс, українське село через відсутність дрібного і середнього агробізнесу деградує і вимирає.

Так, досі деякі цілі та завдання земельного реформування, яке триває понад два десятиліття, у зв’язку з браком досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні залишаються нездійсненними.

Завершення земельної реформи передбачає вирішення цих проблем. Розпорошені земельні ділянки державної власності необхідно консолідувати в ефективні інвестиційно привабливі масиви. З відкриттям ринку землі гостро постане питання консолідації земельних ділянок приватної власності, адже для ефективного ведення бізнесу новому власнику необхідно буде консолідувати безліч паїв.

З іншого боку, необхідно вирішити питання державної підтримки малих і середніх товаровиробників шляхом надання дешевих кредитів. Тому для реалізації окреслених цілей необхідно створити спеціалізовану  фінікову установу. Такою має стати Державний земельний банк, який буде наділений  функціями, що забезпечать:

- ефективне управління землями державної власності - консолідація, купівля-продаж, міна, здача в оренду.

- фінансово-кредитну діяльність для проведення державної земельної та аграрної політики; наповнення державного бюджету; державну підтримку малого та середнього бізнесу не селі шляхом надання дешевих кредитів під заставу землі.

Передовий досвід держав із стабільною економікою свідчить про необхідність у створенні державного інституту щодо ефективного управління державними землями та здійснення проектів консолідації. Процес консолідації земель є витратним і державний бюджет не може найближчим часом вирішити цю проблему. Тому необхідно створити інституцію, яка була б самоокупною за рахунок ринкових операцій із землею.

Без земельного банку і його фінансових ресурсів неможливо провести консолідацію земель, а також виконати багато інших державних завдань, як, наприклад, вирішення питань із землею при будівництві об'єктів загальнодержавного значення (дороги, трубопроводи, електромережі і т.д).

Ще одним важливим завданням банку стане забезпечення продовольчої безпеки країни за рахунок збереження в державній власності великих земельних масивів землі.

Розвиток ринкових земельних відносин також вимагатиме вигідного кредитування бізнесу під заставу землі. На сьогодні комерційні банки не можуть запропонувати дешевого кредитування. Крім того, державна політика з приводу заборони на володіння землею іноземцям та юридичним особам не дозволить комерційним банкам вийти на ринок. У цій ситуації єдиним можливим виходом стане створення саме державного банку як фінансово-кредитної установи.

Можливість розпоряджатися мільйонами гектарів державних земель - вигідно купувати і продавати на земельному ринку, здавати в оренду і т.д. - стане надійним джерелом доходу банку.  Це слугуватиме інтересам як держави, так банківської установи.

В Україні під головуванням Голови Держземагентства створюється міжнародна експертна група з провідних спеціалістів Євросоюзу у земельній сфері для допомоги у завершенні земельної реформи у нашій державі.

Надзвичайно важливим та корисним для вітчизняних фахівців є досвід європейських колег, серед яких безумовним лідером, як у побудові сучасного кадастру, так і в питаннях консолідації земель, створенні ефективної інституції державного управління землями - земельного банку - є Королівство Нідерландів.

З огляду на здобутки у цій  сфері голландських колег однією з основних цілей земельного банку є консолідація земель. Так, консолідація земель у Європейському Союзі розглядається як основний двигун розвитку сільських територій та підняття рентабельності фермерських господарств за рахунок консолідованих масивів.

Слід зазначити, що Євросоюз позитивно сприймає ідею створення земельного банку в Україні і готовий надати організаційно-методичну підтримку та популяризацію у створенні цієї установи.

Передбачається, що Державний земельний банк в Україні повинен стати універсальною фінансовою установою, яка працюватиме з усіма формами агропідприємств, використовуватиме різноманітні види застави за кредитами та забезпечить здешевлення вартості кредитних ресурсів для селян. Окрім того, банк має активно співпрацювати з комерційними банками України щодо рефінансування, надання та отримання гарантій, а також брати на себе частину ризиків, пов’язаних з кредитуванням аграріїв.

Зважуючи на роль Державного земельного банку у реалізації в Україні земельної реформи, особливості його майбутнього функціонування, Кабінет Міністрів України та Національний банк України, а також НААН України дійшли висновку, що такий банк має бути створено окремо, а не на базі іншого банку.

Виділені державою кошти повністю передбачалися в бюджеті України на проведення реформ АПК, тому кошти на створення банку – не що інше, як перерозподіл ресурсів бюджету з точки зору оптимізації витрат на проведення державою реформ в агропромисловому комплексі.

Державний земельний банк має стати універсальною фінансовою установою, яка активно співпрацювати з комерційними банками України в частині рефінансування, надання та отримання гарантій, а також брати на себе частину ризиків, пов’язаних з кредитуванням аграріїв.

Одним з основних завдань Державного земельного банку є пільгове кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі.

Планується, що Державний земельний банк буде надавати пільгові кредити під 8-9% річних під заставу землі для власників, або під заставу права оренди, якщо земля в оренді.

Нині в Україні тимчасово встановлено мораторій (заборона на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу), який обмежує конституційні права громадян.

Таким чином залишається законодавчо заблокованим обіг земель сільськогосподарського призначення, які становлять найбільший сегмент ринку земель.

Досвід Європейського Союзу, а також багатьох інших розвинених країн підтверджує необхідність функціонування на ринку земель державного банку земель. Ефективне державне управління сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах може бути успішним за умов функціонування земельного банку, який виконуватиме функції регулятора ринку та розпорядника державних сільськогосподарських земель.

Із зняттям мораторію на обіг сільськогосподарських земель, ймовірно, буде надана можливість передавати в іпотеку землю та право оренди на землю. Саме під таку заставу за привабливими кредитними ставками – до 10% річних - і мав би надавати кредити державний банк. За прогнозами, така можливість дасть змогу вітчизняним виробникам за 2-3 роки оновити своє матеріальне забезпечення, а потім за 5 років на 15% збільшувати виробництво.

 

версія для друку