українська російська англійська
Уряд ініціював вирішення питання щодо національних комісій регулювання природних монополій
21.06.2012 | 11:20
Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Уряд ініціював врегулювання питання щодо національних комісій регулювання природних монополій.

Відповідний проект Закону України,  розроблений Мінекономрозвитку, погоджено на на засіданні Кабінету Міністрів України 20 червня 2012 року.

На сьогодні порядок взаємодії Кабінету Міністрів України з національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у сферах енергетики, комунальних послуг, зв’язку та інформатизації, з питань ціноутворення залишається неврегульованим.

Враховуючи, що одним з завдань Комісій є регулювання цін (тарифів) на послуги, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін у державі та мають важливе соціальне значення, незбалансованість прийняття ними рішень з питань ціноутворення може призвести до розкручування інфляційних процесів у державі та соціальної напруги у суспільстві.        

Законопроект розроблено з метою запровадження взаємодії Кабінету Міністрів України з Комісіями.

Це передбачається досягти шляхом внесення змін до:

статей 9 та 11 Закону України «Про природні монополії», згідно з якими Комісії при регулюванні цін (тарифів) враховуватимуть, зокрема, основні макроекономічні показники, відображені у Державній програмі економічного  і соціального  розвитку України на відповідний рік, та вноситимуть рекомендації Уряду стосовно впливу запровадження та скасування державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень на стан цінової політики у відповідній сфері. Крім цього, цей Закон доповнюється новою статтею, яка визначає порядок взаємодії Комісій з Кабінетом Міністрів України щодо формування цінової політики, зокрема шляхом проведення взаємних консультації, розроблення та виконання прогнозних, програмних документів економічного і соціального розвитку тощо;

статті 17 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» щодо залучення Комісій до переліку учасників державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку.

 

версія для друку