українська російська англійська
Схвалено зміни до вимог щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів
04.07.2012 | 10:36
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку(НКЦПФР) схвалила Зміни до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів, щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими  вони управляють.

«Передусім, зазначу, регулятор керувався завданням привести свої  нормативно-правові акти у відповідність до внесених змін до законодавства України. Так, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» були внесені зміни стосовно складу та структури інвестиційного портфеля НПФ. У зв'язку з цим виникла необхідність розробити проект регуляторного акта, у якому будуть враховані підготовлені зміни до Закону, що дозволить вдосконалити процедуру моніторингу дотримання вимог законодавства особами, які здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури пенсійних активів», - зауважила Оксана Симоненко, директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР.

Зокрема, зміни до даного положення мають оптимізувати склад та структуру пенсійних активів, а також деталізувати таке поняття, як «інші активи». Крім того, значну увагу регулятор приділив визначенню поняття облігацій українських емітентів, що можуть входити до складу активів, зокрема, їх обігу на біржах. «Ми маємо надію, що прийняття регуляторного акту надасть можливість таким профучасникам ефективніше інвестувати в пенсійні активи та знизить ризик їх втрати і знецінення, що, безумовно, сприятиме захисту прав інвесторів, які є учасниками недержавних пенсійних фондів», - додала пані Симоненко.

 Загалом, дані зміни розроблені на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», що набуває чинності з 18 липня 2012 року та встановлює вимоги до осіб, що здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів.

 

 

версія для друку