українська російська англійська
Правову безоплатну допомогу надаватимуть населенню організації, які пройдуть конкурсний відбір
05.07.2012 | 14:43
Прес-служба Міністерства юстиції

Для надання населенню безоплатної первинної правової допомоги органи місцевого самоврядування проводитимуть конкурсний відбір організацій юридичного спрямування, що спеціалізуються у галузі приватного права. Відповідний наказ, яким затверджено порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги населенню, підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Наказ видано на виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

До участі у конкурсі допускатимуться юридичні особи приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу. (Приватне право - сукупність правових норм, які регулюють сферу приватних інтересів окремих осіб, громадян та їх об‘єднань).

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюватимуться в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати його проведення. В оголошенні, зокрема, вказуватиметься перелік послуг безоплатної первинної правової допомоги, надання яких має здійснювати організація, вимоги до розташування точок доступу до послуг безоплатної первинної правової допомоги, режиму їх роботи тощо.

Крім того, оголошення міститиме кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу. Перевага надаватиметься претендентам, що матимуть відповідний досвід роботи у сфері надання правової допомоги, кваліфікацію працівників та ділову репутацію.

Результати конкурсу оприлюднюватимуться у місцевих засобах масової інформації та розміщуються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

З переможцями укладатиметься договір про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Згідно з наказом, регіональні управління юстиції забезпечуватимуть консультативно-методичну допомогу відповідним оранім місцевого самоврядування щодо проведення конкурсів з відбору юридичних організацій приватного права.

Довідково. Закон «Про безоплатну правову допомогу» був ухвалений Верховною Радою 2 червня 2011 року. Закон спрямований на створення механізму реалізації права кожного на безоплатну правову допомогу, закріпленого статтею 59 Конституції України.

Законом передбачається створення взаємопов’язаних складових системи безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, диференційовано зміст права на первинну та вторинну безоплатну правову допомогу.

Згідно із законом, право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг як: надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

На сьогодні при регіональних управліннях юстиції вже створено майже 750 громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги. Крім того, при місцевих державних адміністраціях, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад діє близько 1 тис. громадських приймалень з надання безоплатної правової допомоги, близько 2 тис. виїзних консультаційних пунктів для надання правової допомоги громадянам віддалених районів сільської місцевості.

Згідно із законом, порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги затверджуються Міністерством юстиції України.

версія для друку