українська російська англійська
Україна посилюватиме соціальний та правовий захист трудових мігрантів
07.07.2012 | 10:20
Прес-служба Міністерства соціальної політики

Сьогодні у Мінсоцполітики під головуванням першого заступника Міністра соціальної політики Василя Надраги за участю Голови Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфреда Профазі та Національного координатора Міжнародного бюро праці в Україні Василя Костриці відбулося засідання Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України. У центрі уваги перебували актуальні проблеми, вимоги і потреби мігрантів, міждержавна координація соціального захисту мігрантів, а також захист прав і свобод українських моряків.

Відкриваючи зібрання, Василь Надрага наголосив, що питання, заплановані до розгляду, на його думку, є ключовими і мають пріоритетне значення в напрямі посилення соціального та правового захисту трудових мігрантів – громадян України.

„Сподіваюсь, що рішення, які будуть нами прийняті, можуть стати підставою для вироблення пропозицій до Кабінету Міністрів України в частині формування та реалізації державної політики України в сфері трудової міграції”, - сказав перший заступник Міністра.

При цьому він підкреслив, що в Україні, яка притримується принципів дотримання міжнародного права, відстоює демократичні цінності і стоїть на шляху побудови громадянського суспільства, питання регулювання трудової міграції та захисту прав трудових мігрантів набувають дедалі більшого значення.

Як поінформував Василь Надрага, нині соціальний та правовий захист трудових мігрантів забезпечується за допомогою укладання двосторонніх та приєднання України до багатосторонніх міжнародних договірних документів. 

На сьогодні Україна є стороною Європейської конвенції  про правовий статус трудящих-мігрантів, Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів, Протоколу до зазначеної Угоди, який регулює процеси прикордонної міграції в рамках СНД, Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Також Україна є стороною 13-ти двосторонніх договорів з працевлаштування і соціального захисту трудових мігрантів та 8-ми двосторонніх договорів з соціального забезпечення.

У Мінсоцполітики переконані, що одним із основних завдань нині є розширення договірної бази з країнами, в яких чисельність трудових мігрантів – громадян України - є найвагомішою, та активізація виконання двосторонніх міжнародних договірних документів у частині відпрацювання механізму працевлаштування трудових мігрантів у рамках укладених угод та контролю за виконанням положень цих договірних документів. Вже (у травні ц.р.) підписано угоду про соціальне забезпечення між Україною та Республікою Польща. Відбувається погодження двосторонньої угоди про соціальне забезпечення з Державою Ізраїль. Проводиться робота щодо укладання міжнародних договорів про соціальне забезпечення з Федеральною Республікою Німеччина, Грецькою Республікою, Республікою Сербія і Чорногорією.

Істотно має посилити соціальний та правовий захист трудових мігрантів і прийняття Закону „Про зовнішню трудову міграцію”, проект якого вже розробило Міністерство.

„На сьогодні в Україні відсутній законодавчий акт, який би відображав засади державної політики з регулювання процесів зовнішньої трудової міграції, унормовував правовий статус трудових мігрантів та сприяв би комплексному вирішенню питання реінтеграції мігрантів на Батьківщину. Прийняття ж зазначеного законопроекту дозволить забезпечити ефективне державне управління міграційними процесами та інтегрувати норми національного законодавства до системи міжнародного міграційного права”, - зазначив Василь Надрага.

Зокрема, за його словами, цим документом визначаються: правові основи та принципи державної політики України у сфері зовнішньої трудової міграції; повноваження державних органів влади щодо формування та реалізації засад державної політики України у сфері трудової міграції; основні права та свободи трудових мігрантів; інформаційне забезпечення сфери зовнішньої трудової міграції; міжнародне співробітництво у сфері міграції.

Перший заступник Міністра повідомив, що Міністерство після опрацювання пропозицій членів Ради розпочне громадське обговорення цього законопроекту.

 

 

версія для друку