українська російська англійська
В Україні створюється розгалужена система безоплатної правової допомоги
10.07.2012 | 10:08
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2012-2017 роки. Відповідне розпорядження № 435-р прийнято на засіданні Уряду 4 липня 2012 року.

Прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 р., стало важливим кроком у забезпеченні реалізації закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу, Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, схваленої Указом Президента України від 9 червня 2006 р. № 509, а також міжнародних актів з питань захисту прав людини.

Установлений Законом механізм надання безоплатної правової допомоги у кримінальних справах є складовою оновленого кримінального процесу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Зазначеним Кодексом передбачено механізм залучення захисника для здійснення захисту за призначенням, а також для проведення окремої процесуальної дії. Такі захисники, зокрема, призначатимуться відповідно до постанови слідчого, прокурора чи ухвали слідчого судді, суду через орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно з розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» закону Мін’юст утворює до 1 січня 2013 р. центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Починаючи з 1 січня 2013 р. центри забезпечуватимуть надання правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання та арешт; підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства; особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; особам, у справах яких участь захисника є обов’язковою відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України.

Прийняття цього закону було зумовлене виникненням суспільного запиту на отримання своєчасної та якісної безоплатної правової допомоги, а також на забезпечення її надання.

Згідно із статистичними відомостями, поданими судами першої інстанції, а також за даними, наведеними у щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, протягом останніх років значно збільшилася кількість судових справ та звернень громадян щодо порушення встановленого Конституцією України права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення справ у судах та інших державних органах.

У 2009 році до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшли звернення від 84 100 громадян України, іноземців та осіб без громадянства, у 40 258 з яких йдеться про порушення конституційних прав людини. Найбільша кількість повідомлень — 20 682 (51,4 відсотка) стосуються порушення громадянських прав. У 8439 зверненнях (21 відсоток) йдеться про неналежний судовий захист, а саме прийняття необ’єктивних та незаконних рішень, неможливість досягти справедливості в судах та залучити до розгляду справи професійного адвоката.

За результатами проведеного аналізу статистичних даних щодо кількості звернень громадян за соціальними категоріями заявників можна зробити висновок, що значна частина з них належить до малозабезпечених та малозахищених верств населення, більшість з яких відповідно до Закону має право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Так, протягом 2009 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшли 6180 звернень (7,3 відсотка) від пенсіонерів, 3392

(4 відсотки) — від осіб, які позбавлені волі та відбувають покарання, 2191 (2,6 відсотка) — від інвалідів, 849 (1 відсоток) — від осіб, що перебувають під слідством, 446 (0,5 відсотка) — від багатодітних сімей, 455 (0,5 відсотка) — від одиноких матерів, 413 (0,5 відсотка) — від учасників війни та бойових дій, 381 (0,5 відсотка) — від дітей, позбавлених батьківського піклування, 251(0,3 відсотка) — від іноземців та осіб без громадянства, 200 (0,2 відсотка) — від безробітних.

Протягом 2010 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за захистом своїх прав звернулися 82 300 громадян України, іноземців та осіб без громадянства, у тому числі біженців, а у 2011 році — 164 000 таких осіб.

У цілому кількість звернень з початку діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини становить понад 1 000 000.

 Розв’язання зазначеної проблеми можливе шляхом формування ефективної системи доступної та якісної безоплатної правової допомоги із застосуванням комплексного підходу, що передбачає розроблення і затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013—2017 роки, яку планується реалізувати шляхом здійснення певних заходів у кілька етапів.

 На першому етапі (2013 рік) планується:

утворення, матеріально-технічне забезпечення 43 міськрайонних центрів, відбір та навчання їх персоналу, формування системи управління якістю, комплексних інформаційних автоматизованих систем;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед адвокатів, суддів, прокурорів, слідчих, осіб, які проводять дізнання, службових осіб органів, уповноважених здійснювати адміністративне затримання, у тому числі тематичних семінарів для залучення їх до роботи з міськрайонними центрами;

продовження співпраці з органами місцевого самоврядування щодо залучення їх до виконання програми;

поетапне масштабування системи управління якістю та комплексних інформаційних автоматизованих систем;

проведення інформаційної кампанії з питань надання безоплатної правової допомоги (розміщення соціальної реклами на радіо, телебаченні та в Інтернеті, здійснення публікацій, виступи на радіо і телебаченні, проведення круглих столів, конференцій, інших інформаційних заходів);

узагальнення результатів виконання першого етапу формування системи безоплатної правової допомоги, розроблення відповідних пропозицій, у тому числі з удосконалення законодавства.

На другому етапі (2014 рік) планується:

утворення, матеріально-технічне забезпечення 24 центрів у містах обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення, відбір та навчання їх персоналу, формування системи управління якістю, комплексних інформаційних автоматизованих систем;

проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед адвокатів, суддів, прокурорів, слідчих, осіб, які проводять дізнання, службових осіб органів, уповноважених здійснювати адміністративне затримання, у тому числі тематичних семінарів для залучення їх до роботи з центрами в містах обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення;

розроблення та впровадження навчальних програм (модулів), проведення тематичних семінарів у навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців для правоохоронних органів, перепідготовку та підвищення кваліфікації суддів, службових осіб правоохоронних органів, органів дізнання та слідства;

поетапне масштабування системи управління якістю надання безоплатної правової допомоги та комплексних інформаційних автоматизованих систем;

проведення інформаційної кампанії з питань надання безоплатної правової допомоги (розміщення соціальної реклами на радіо, телебаченні та в Інтернеті, здійснення публікацій, виступи на радіо і телебаченні, проведення круглих столів, конференцій, інших інформаційних заходів);

узагальнення результатів виконання другого етапу формування системи безоплатної правової допомоги, розроблення відповідних пропозицій, у тому числі з удосконалення законодавства.

 Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для виконання програми, становить 402 млн. гривень, у тому числі:

у 2013 році — 139 млн. гривень, зокрема для здійснення першого заходу — 102,1 млн. гривень, другого — 1,3 млн., третього та шостого — в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на 2013 рік Мін’юсту як головному розпорядникові бюджетних коштів, четвертого — 34,6 млн., п’ятого — 1 млн. гривень;

у 2014 році — 98 млн. гривень, зокрема для здійснення першого заходу — 32,6 млн. гривень, другого — 1,5 млн., третього та шостого — у межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на 2014 рік Мін’юсту як головному розпорядникові бюджетних коштів, четвертого — 62,4 млн., п’ятого — 1,5 млн. гривень;

у 2015—2017 роках — 165 млн. гривень, зокрема для здійснення першого заходу — 10 млн. гривень, другого — 7,5 млн., третього — 3 млн., четвертого — 125,5 млн., п’ятого, шостого та дев’ятого — у межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік Мін’юсту як головному розпорядникові бюджетних коштів, сьомого — 18 млн., восьмого — 1 млн. гривень.

Виконання Програми дасть змогу сформувати ефективну розгалужену систему безоплатної правової допомоги, що забезпечить реалізацію зобов’язань України за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, доступ осіб до правової допомоги та справедливого судочинства в національних інстанціях.

версія для друку