українська російська англійська
Винесено на обговорення законопроект з вдосконалення прозорості відносин власності щодо ЗМІ
11.07.2012 | 13:20
Прес-служба Міністерства юстиції

З метою одержання зауважень та пропозицій від громадян та їх об’єднань Міністерство юстиції виносить на обговорення проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності щодо засобів масової інформації".

Завданням проекту закону є зведення до мінімуму мож­ливості використання засобів масової інформації як важелів маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян, а також зміцнення та вдосконалення правових гарантій свободи слова та інформаційного суверенітету України, сприяння становленню цілісного загальнонаціонального інформаційного простору.

Законопроект розроблено Міністерством юстиції з метою забезпечення належної реалізації рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно гарантування прозорості власності на засоби масової інформації.

Законопроектом пропонується здійснювати державний контроль центральними органами виконавчої влади у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації для запобігання їх монополізації. А також здійснювати контроль органами Антимонопольного комітету України за дотриманням законодавства та недопущенням ними недобросовісної конкуренції. Передбачено підстави для відмови в державній реєстрації, якщо засновником порушуються гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації. Зобов’язується засновник у кожному випуску продукції інформаційних агентств надавати відомості про себе та співзасновників.

Проектом закону забороняється створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником чи власником якої є нерезидент, що зареєстрований в одній з  офшорних зон, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України. Зобов’язуються телерадіоорганізації щороку до 31 березня оприлюднювати звіт про результати своєї діяльності. У звіті зазначатимуться відомості про джерела фінансування телерадіоорганізації, зміну засновника чи власника, розподіл часток її статутного капіталу або зміну акціонерів, які володіють пакетами акцій, керівника, складу виконавчого та наглядового органів телерадіоорганізації.

Законопроект також передбачає доповнення переліку вихідних даних друкованих засобів масової інформації  відомостями про особу, відповідальну за випуск відповідного номеру видання, випуску продукції інформаційних агентств відомостями про засновника та співзасновників.

З проектом закону можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Обговорюємо законопроекти».

Зауваження та пропозиції до проекту закону України прийматимуться Міністерством юстиції протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України, управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства. Адреса електронної пошти: informlaw@minjust.gov.ua.

 

 

 

версія для друку