українська російська англійська
Міністерством фінансів визначено пріоритети бюджетної політики
25.09.2012 | 18:06
Прес-служба Міністерства фінансів

Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою визначення цілей та основних завдань Міністерством фінансів України затверджено план діяльності на 2013 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2014-2015 роки).

Необхідність середньострокового планування є надзвичайно важливим елементом у формуванні соціально-економічних цілей держави в перспективі. Такий підхід допомагає визначити чіткий курс державної бюджетної політики. При цьому чітко визначається послідовність рішень та ефективність заходів. Ґрунтовний аналіз поточної ситуації дає змогу реально оцінити можливості української економіки та передбачити можливості впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

Так, стратегічним планом діяльності Міністерства фінансів України визначено пріоритети бюджетної політики. Отже, основні завдання податково-бюджетної політики України, як і раніше, спрямовані на стимулювання зростання економіки шляхом зниження податкового навантаження, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, підтримку галузей економіки, виконання задекларованого рівня соціальних зобов’язань, утримання на економічно безпечному рівні бюджетного дефіциту та рівня державного боргу.

Проведення виваженої бюджетної політики також запобігатиме виникненню прихованого бюджетного дефіциту у формі існування бюджетної заборгованості із заробітної плати, соціальних виплат чи будь-яких інших бюджетних зобов’язань, простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість чи у будь-якій іншій формі.

У свою чергу податкова політика держави реалізуватиметься на основі положень Податкового кодексу України, що забезпечить стабільність податкового законодавства, сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування. Водночас через збереження податкових пільг та зменшення ставок податків у середньостроковій перспективі відбуватиметься зменшення перерозподілу ВВП через бюджет.

Удосконалення системи бухгалтерського обліку шляхом запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості національної економіки.

У середньостроковій перспективі також продовжуватиметься активна робота із міжнародними фінансовими інституціями. Одночасно здійснюватимуться заходи із розвитку внутрішнього фінансового ринку.

Таким чином закріплення позитивних тенденцій в економіці передбачає послідовне проведення комплексних та взаємоузгоджених реформ за всіма напрямами відповідно до положень Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», які спрямовуватимуться на побудову конкурентного ринкового середовища на інноваційній основі, забезпечення енергетичної безпеки країни, створення сприятливого інвестиційного клімату, збереження і активізацію роботи стратегічно важливих підприємств державного сектору та галузей економіки, результатом чого буде зростання економічного потенціалу держави та якісне підвищення добробуту її громадян.

 

версія для друку