українська російська англійська
Презентовано підсумки роботи фондового ринку
26.09.2012 | 16:35
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила підсумки роботи фондового ринку за 8 місяців 2012 року та напрацювання регулятора.

Голова НКЦПФР Дмитро Тевелєв, зауважив, що з початку поточного року було багато зроблено у напрямку законотворчої діяльності.

«Так, нами був розроблений нещодавно прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», що комплексно урегульовує кілька стратегічно важливих напрямків роботи фондового ринку. Передусім, він дозволить запровадити на ринку цінних паперів пруденційний нагляд. Ми сподіваємось, що такі новації дадуть змогу посилити захист прав інвесторів на вітчизняному фондовому ринку. Крім того, цей Закон урегулює отримання інвесторами більш оперативної та повної інформації про торгові операції у загальнодоступній базі НКЦПФР. До то ж, документ удосконалює законодавство в частині реклами на фондовому ринку та забезпечує її відповідність усім європейським нормам. Ще одним важливим Законом, на підписання якого чекала не тільки Комісія, а й представники ринку, є удосконалений Закон України «Про інститути спільного інвестування». Варто зазначити, що він дозволить максимально покращити систему управління ІСІ, розширити види таких інститутів, удосконалити порядок створення, функціонування і ліквідації цих компаній та підвищити ефективність інвестиційної діяльності ІСІ».

Комісія продовжує свою роботу в частині вдосконалення законодавчої бази. Так, нещодавно регулятором була розроблена Концепція законопроекту «Про систему рейтингування» та проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розвитку ринку облігацій».

«На сьогоднішній день ми приділяємо значну увагу інструментарному наповненню ринку, оскільки розуміємо усю важливість даної теми не тільки для ринку цінних паперів, а й для економіки України загалом. Основною новацією законопроекту, що має удосконалити розвиток ринку облігацій, є захист прав власників корпоративних облігацій на законодавчому рівні. Крім того, планується, що прийняття документу дозволить запровадити нові види облігацій на ринку цінних паперів», - зауважила директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алла Папаіка.

Також за її словами, протягом останніх місяців регулятор підготував декілька змін, в тому числі, стосовно обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів у Національній депозитарній системі України, а також щодо збільшення і зменшення капіталу публічних і приватних акціонерних товариств, що врегулюють та дозволять вдосконалити відповідні процедури.

Про розробку Положення щодо узгодження керівників бірж та депозитаріїв розповів член комісії, що курує даний напрямок діяльності Олексій Тарасенко,: «Даний документ дозволить нам залучати до керівництва важливими інфраструктурними об’єктами фондового ринку тільки висококваліфікованих професіоналів».

Олексій Тарасенко зупинився на підсумках роботи фондового ринку за 8 місяців поточного року. Обсяг біржових торгів склав 147 млрд. грн. (минулого року - близько 163 млрд. грн.) Найбільшим попитом користуються державні облігації, обсяг торгів яких складає 65% усього обороту, а це понад 95 млрд. грн. Обсяг торгів акцій дещо нижчий - 18,5 млрд. грн. та майже 13% усіх операцій. Також користуються попитом облігації підприємств та інвестиційні сертифікати. Що стосується емісії цінних паперів, то регулятор зареєстрував випуски акцій на суму більш, ніж 32 млрд. грн. (минулого року цей показник складав 45,5 млрд. грн.) Сума випусків облігацій склала 19,5 млрд., тоді як у 2011 році Комісія зареєструвала випуски таких цінних паперів на 21,5 млрд. грн. Дані показники дозволяють говорити про досить стабільну ситуацію на фондовому ринку.

У найближчих планах Комісії подальше удосконалення існуючої нормативної бази та розробка нових документів. Зокрема, планується, що регулятор зупиниться на удосконаленні діяльності СРО, аудиторів, а також вдосконалення та спрощення звітності, що подається до регулятора профучасниками. Крім того, за словами керівників, в жовтні Комісія окремо зупиниться на удосконаленні системи фінансового моніторингу та контролю за діяльністю професійних учасників на фондовому ринку.

 

версія для друку