українська російська англійська
Затверджено Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації
28.09.2012 | 16:30
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Кабінет Міністрів затвердив Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації. Відповідну постанову № 887 прийнято на засіданні Уряду 26 вересня 2012 року.

Згідно з цим нормативно-правовим актом, структурний підрозділ місцевої держадміністрації  утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Структурний підрозділ  підпорядковується голові місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

Структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

Структурний підрозділ, зокрема,відповідно до визначених галузевих повноважень забезпечує захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету тощо.

Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку.

 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Прийняття постанови впровадить уніфіковану форму положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, що сприятиме ефективному виконанню ними своїх повноважень.

версія для друку