українська російська англійська
Олександр Лавринович: Органам влади бракує юристів
12.10.2012 | 09:26
Прес-служба Міністерства юстиції

Органам виконавчої влади бракує юристів. Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, аналіз діяльності юридичних служб центральних органів виконавчої влади, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, який здійснює Міністерство юстиції, засвідчує перманентний брак кадрів у цих службах.

Так, наприклад, за підсумками першого півріччя 2012 року залишалися вакантними 7 посад керівників юридичних служб, зокрема, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, Державній службі інтелектуальної власності України, Державному агентстві водних ресурсів України, Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України, Державному агентстві України з туризму та курортів та у Національному агентстві України з питань державної служби.

Загалом, з початку 2012 року в юридичних службах були вакантними у середньому близько 16% від загальної кількості посад, передбачених штатними розписами.

Зокрема, у центральних органах виконавчої влади з 948 посад працівників юридичних служб фактично було заповнено 775 посад. Лишалися вакантними 172 посади, що становить 18,1% від загальної кількості посад, передбачених штатними розписами центральних органів виконавчої влади.

У територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади, на державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління цих органів, штатними розписами було передбачено 9 980 посад працівників юридичних служб, з яких вакантними залишалися 1 438 посад, тобто 14,4% від загальної кількості посад.

При цьому, закінчену вищу юридичну освіту в центральних органах виконавчої влади за спеціальністю «Правознавство» мали лише 696 працюючих. 70 працівників юрслужб мали освіту за іншими спеціальностями, ніж визначені в галузі знань «Право», зокрема освіту за спеціальністю «Міжнародне право». 8 працівників юрслужб – знаходилися в процесі отримання повної вищої освіти.

У якості позитивних прикладів організації роботи юридичних служб Міністр юстиції навів Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, Пенсійний фонд та Державну прикордонну службу України.

Говорячи про професійну якість роботи юридичних служб центральних органів виконавчої влади, зокрема, нормопроектувальну діяльність, Міністр юстиції зазначив, що Міністерство юстиції погоджує близько 99% проектів нормативно-правових актів, поданих року на правову експертизу до Мін’юсту. Зокрема, з початку 2012 року центральними органами виконавчої влади було подано до Мін’юсту 925 проектів нормативно-правових актів, з них погоджено 918, погоджено із зауваженнями 622, погоджено без зауважень 296 проектів нормативно-правових актів, не погоджено 7.

При цьому, Міністр юстиції повідомив, що Міністерство юстиції організовує систематичні заняття з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади з метою підвищення їх фахового рівня.

Як відомо, Мін‘юст відповідно до Положення про Міністерство юстиції здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб; перевіряє стан правової роботи та надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; видає висновки щодо призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

версія для друку