українська російська англійська
В Україні здійснюватиметься підготовка фахівців з безпеки харчової продукції
16.10.2012 | 10:16
Прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

Євроінтеграційні наміри України та процес гармонізації українського законодавства з нормами та правилами Європейського Союзу вимагають застосування загальноєвропейської системи управління безпечністю харчових продуктів.

В Україні розпочато процес реорганізації в державній системі контролю та нагляду за безпекою і якістю харчових продуктів. Реформа потребує наявності висококваліфікованих спеціалістів з контролю якості та безпеки сировини, усіх етапів технологічного процесу, санітарно-гігієнічного контролю виробництва та управління якістю харчової продукції, у тому числі  спеціального, дієтичного та дитячого призначення.

За цих умов є необхідною система підготовки кваліфікованих фахівців, здатних здійснювати комплексну експертну оцінку якості та безпеки сировини, контролювати технологічний процес виробництва харчової продукції за критичними контрольними точками, оцінювати якість та безпеку харчової продукції, виявляти та видаляти з ринку фальсифіковану та контрафактну продукцію.

З огляду на це Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 10 жовтня 2012 року вніс зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, затверджених постановами КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787.

До переліків напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою внесено новий напрям та спеціальність підготовки «технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Прийнята урядова постанова спрямована на забезпечення кваліфікованими фахівцями системи контролю якості харчових продуктів відповідно до вимог вітчизняного  та міжнародного законодавства у цій сфері.

 

версія для друку