українська російська англійська
Українську програму добровільної сертифікації та маркування позитивно оцінили міжнародні експерти
20.11.2012 | 15:14
Прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів

У цьому році 5-9 листопада в Ріо де Жанейро, Федеративна Республіка Бразилія, на Щорічній підсумковій конференції міжнародної організації  - Глобальної мережі екологічного маркування зустрілися представники 27 сертифікаційних систем з 60 країн світу, які оперують програмами добровільного екологічного маркування згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024 «Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування І типу. Принципи та методи».

Учасники зустрічі обговорили підсумки результатів роботи за останній рік, а також висловили ідеї та пропозиції щодо перспективних напрямів розвитку. Одностайно вони дійшли висновку, що екологічне маркування на основі оцінювання екологічних аспектів продукції протягом її життєвого циклу є винятково важливим інструментом «зеленої» економіки, якій дозволяє об’єднати інтереси сталого виробництва та споживання. І за останні роки відзначено зростання рівня довіри споживачів до нього в усьому світі.

На даний час організаціями-членами GEN у цілому розроблено 1400 екологічних стандартів, що встановлюють добровільні екологічні вимоги (критерії) на ~ 200 видів товарів та послуг. За цими стандартами екологічні переваги підтвердили шляхом сертифікації 120 тис. найменувань продукції. Але для ефективного застосування принципів «зеленої» економіки цього недостатньо. Потрібне збільшення виробництва та споживання «зеленої» продукції до обсягу всього ринку. У зв’язку з цим є нагальна потреба консолідації зусиль у цьому напрямку усіх країн світу.

Учасники зустрічі під час панельних дискусій мали змогу ознайомитись з досвідом своїх колег, а також провести обговорення результатів реалізації міжнародних проектів. Окремо розглядалось питання екологічної стандартизації як основи для сталого розвитку.

«Програми добровільного екологічного маркування за останні п'ятнадцять років значно еволюціонували. Уніфікація принципів і підходів, визначених міжнародними стандартами серії ISO 14000, та розвиток законодавства ЄС дозволяє застосовувати добровільні екологічні стандарти для підтримки «зеленого» бізнесу на державному рівні через механізм «зелених» закупівель. Європейський Союз успішно запроваджує цей інструмент, що передбачає застосування вимог добровільних екологічних критеріїв як кваліфікаційних вимог до тендерної документації . Таким чином, країни-члени ЄС через процедуру державних закупівель мають можливість підтримати виробників продукції з покращеними екологічними характеристиками…», - зазначив керівник дослідницького центру Єврокомісії (JRC EU) Олівер Вольф.

Під час зустрічі значну увагу було приділено інтеграційним процесам регіональних та національних сертифікаційних систем.

«Рада директорів GEN щорічно спостерігає розвиток української програми екологічного маркування. Упевнений, що Україна на сьогодні має реальну змогу використати досвід інших країн, який доводить ефективність упровадження добровільних (стимулюючих) еколого-економічних інструментів, до яких відносяться системи екологічного управління, екологічна сертифікація та маркування, а також «зелені» закупівлі в державному та громадському секторах. Незважаючи на свою добровільність, ці інструменти дозволяють у ринкових умовах на основі конкурентної боротьби  підвищити рівень екологічної безпеки, сприяти покращенню стану довкілля та економічному зростанню на засадах сталого розвитку. Розвиток природоохоронного законодавства України, зокрема прийняття Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики» та Технічного регламенту з екологічного маркування, створюють для цього відповідну основу. Вважаю, що за підтримкою державних органів влади досвід та сертифікація за програмою GENICES українського акредитованого органу з екологічного маркування сприятиме у провадженні заходів, які матимуть суттєвий вплив на економію екологічних витрат. Новий рівень співпраці  Всеукраїнської громадської  організації «Жива планета» разом з іншими громадськими організаціями та Міністерства екології та природних ресурсів України в напрямку розвитку сталого виробництва та споживання демонструє прозорість взаємовідношень та прагнення об’єднати зусилля усіх заінтересованих сторін для впевненого руху в напрямку демократизації суспільства та сталого розвитку», - зазначив голова GEN, Робін Тейлор («Ecolabelling Trust», Нова Зеландія).

За рішенням Ради директорів приймаючою стороною проведення щорічної підсумковій конференції Глобальної мережі екологічного маркування у 2016 році визначено Україну.

Довідково

Глобальна мережа екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN) - міжнародна організація, яка на сьогодні об’єднує 27 програм екологічного маркування І типу згідно ISO 14024 - 60 країн світу.

Україна увійшла до складу GEN у 2004 році і представлена програмою екологічного маркування, що впроваджується Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета» з 2003 року за підтримкою Міністерства екології та природних ресурсів України.

У 2011 році українська програма екологічного маркування пройшла сертифікацію за Міжнародною програмою взаємної довіри та визнання GENGENICES. Сертифікація за програмою GENICES передбачає взаємне визнання результатів оцінки відповідності між програмами, що пройшли процедуру сертифікацій, що надає можливість українським виробникам продуктів, товарів, виробів та послуг, які підтвердили екологічні переваги продукції в українському органі з екологічного маркування, просувати екологічно сертифіковані товари та послуги на світовий ринок за спрощеною процедурою підтвердження відповідності.

Технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» створено за ініціативою Міністерства екології та природних ресурсів України у 1993 році з метою вдосконалення національної системи стандартизації та підвищення ефективності робіт зі стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища. У 2005 році ТК 82 було реорганізовано та поновлено його діяльність за змінами до сфери стандартизації, структури та Положення, затверджених наказами Держспоживстандарту України від 11.03.2005 № 63 та від 16.12.2005 № 362. Функції Секретаріату ТК 82 виконує Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Голова ТК 82 – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління - Бондар Олександр Іванович, д.е.н., професор, член - кореспондент НААН України.

 

версія для друку