українська російська англійська
НКРЕ затвердила Порядок складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких вона регулює
30.11.2012 | 12:44
Прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, наказом від 26.11.2012 № 809 затвердила «Порядок складання та ведення реєстру суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ».

Порядок складання та ведення реєстру суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ прийнято в межах повноважень, визначених частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» та підпункту 20 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, з метою ведення у повному обсязі переліку суб’єктів природних монополій та реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про суб’єктів природних монополій, для заінтересованих користувачів.

До Реєстру суб’єктів природних монополій вносяться організації, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності з:

транспортування нафти магістральними трубопроводами;

транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами;

розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ;

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами).

Порядком передбачено внесення до Реєстру таких відомостей про суб’єктів природних монополій: код суб’єкта господарювання (ЄДРПОУ), назва суб’єкта господарювання, місцезнаходження суб’єкта природних монополій, найменування виду господарської діяльності, що перебуває у стані природної монополії.

Відомості до Реєстру вносяться не пізніше 7 числа кожного місяця та розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.ua, а також подаються до Антимонопольного комітету України для ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій.

версія для друку