українська російська англійська
Оприлюднено офіційну позицію України щодо участі у другому періоді Кіотського протоколу
06.12.2012 | 17:34
Прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів

6 грудня під час засідання високого рівня, в рамках 18 Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату відбувся офіційний виступ Міністра екології та природних ресурсів України Ставицького Едуарда. У своєму виступі Міністр озвучив офіційну позицію України щодо участі держави у другому періоді Кіотського протоколу.

 

(Текст виступу)

 

Ваша високосте Президент Конференції Сторін Абдула бін Хамад Ал-Аттія, Високоповажні присутні Глави Держав і Урядів, Вельмишановні Міністри, представники делегацій Сторін та неурядових організацій,

Пані та панове!

 

Насамперед дозвольте мені висловити щиру подяку Його Високості Еміру Держави Катар Хамад бін Халіфа аль-Тані, Уряду та дружньому народові Держави Катар за надану можливість проведення 18-ої Конференції Сторін, яка націлена закласти основу нового світового кліматичного режиму.

Ми підходимо до завершального етапу цього винятково важливого міжнародного форуму, рішення якого, безперечно, будуть значущими для всього людства.

Саме тому Україна виступає за ухвалення пакету збалансованих рішень, виконання яких приведе, у першу чергу, до появи нової, всеохоплюючої, юридично зобов'язуючої угоди, а також підняття рівня амбіцій з метою подальшого значного скорочення рівня викидів парникових газів.

Україна усвідомлює недостатню дієвість Кіотського протоколу в нинішньому форматі. Але у той самий час ми з упевненістю визнаємо, що саме Кіотський протокол став потужним імпульсом для узгодженої взаємодії всіх країн світу у напрямку протидії зміні клімату.

Україна підтримує другий період зобов'язань за Кіотським протоколом, враховуючи необхідність продовження безперервних дій щодо попередження зміни клімату. Україна підтверджує свої зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів на 20% до 2020 року порівняно з рівнем викидів 1990 року.

Проектом Оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року передбачається створення передумов для значного скорочення енергоємності національної економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління та обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів, а також розвитку нових ринкових механізмів.

При цьому, особлива увага приділяється розвитку нетрадиційних, відновлювальних джерел енергії, які на сьогоднішні стають важливим фактором, що сприяє зниженню використання викопних паливних ресурсів, підвищенню рівня енергетичної безпеки, розвитку промисловості і сільського господарства.

Україна вважає, що другий період зобов'язань Кіотського протоколу має розпочатися у 2013 році і закінчитися в 2020 році, з усвідомленням того, що нову, глобальну та всеосяжну угоду буде погоджено у 2015 році, яка має набути чинності не пізніше початку 2020 року.

Враховуючи національні обставини, Україна дотримується позиції, яка відображена у існуючій редакції параграфа 13 Статті 3 Кіотського протоколу, і передбачає можливість за бажанням Сторони здійснити перенесення на другий період зобов'язань Кіотського протоколу весь обсяг одиниць установленої кількості викидів, не використаних під час першого періоду.

Україна вважає, що внесення змін до параграфа 13 Статті 3 Кіотського протоколу докорінно змінить архітектуру зазначеної міжнародної угоди, що, в свою чергу, може призвести до непередбачених юридичних наслідків.

Національним інтересам України на другий період зобов'язань Кіотського протоколу відповідає Цільовий показник обмеження та скорочення викидів парникових газів на рівні 76% проти рівня викидів 1990 року.

Більш жорсткі зобов'язання унеможливлюють не тільки майбутнє зростання економіки і досягнення світових показників ВВП на душу населення (рівень якого на сьогоднішній день в Україні нижчий, ніж у 52 держав, що мають статус країн, які розвиваються), але і її відновлення після стрімкого падіння в останньому десятилітті минулого століття .

Україна поступово впроваджує сучасні «чисті» технології спалювання вугілля. Уряд з особливою увагою розглядає питання інтенсифікації та збільшення використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії.

Але всі дії не можуть привести до миттєвого результату. Значне та вагоме зменшення потенційних викидів парникових газів на одиницю ВВП можна очікувати не раніше 2020 року, після чого зростання викидів парникових газів має сповільнитися.

Україна докладе усіх можливих зусиль для досягнення успіху у розробці нової, всеохоплюючої, юридично зобов'язуючої угоди, структура якої має бути гнучкою і динамічною, що  своєю чергою сприятиме збільшенню рівня амбіцій кожної країни-учасниці щодо скорочення викидів парникових газів  залежно від динаміки економічного зростання.

У новій угоді необхідно зберегти особливий статус країн з перехідною економікою, який закріплений в положеннях Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу. Україна вважає, що нова угода повинна передбачити функціонування, подальший розвиток і вдосконалення перевірених часом і досвідом «гнучких механізмів» Кіотського протоколу.

Разом з тим нова угода повинна забезпечити спрощений доступ Сторін до згаданих механізмів і можливість оперативного запровадження нових економічних інструментів.

Дякую за увагу!

 

 

 

версія для друку