українська російська англійська
Укрзалізниця в наступному році продовжить проект з підготовки спеціалістів для залізничної галузі
10.12.2012 | 11:24
Прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту

Керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України прийняло рішення продовжити у 2013 році проект щодо підготовки спеціалістів для залізничної галузі з числа студентів випускного курсу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за участю підприємств залізничного транспорту.

У наступному році в зазначеному проекті візьме участь 90 осіб - по 15 з кожної залізниці. Таким чином, у 2014 році Укрзалізниця візьме на роботу 90 найталановитіших випускників профільних вузів згідно із зазначеною програмою.

Проект із підготовки фахівців у ВНЗ за підтримки підприємств залізничного транспорту України стартував у 2012 році.

На початковому етапі проекту була визначена потреба у фахівцях з вищою освітою, конкретизовані структурні підрозділи та посади майбутнього працевлаштування випускників.

Після чого на підставі аналізу контингенту студентів, які завершували курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за кількома критеріями (співбесіда, професійне тестування, результати успішності тощо) був комісійно відібраний 91 студент. Це кандидати для підписання двосторонніх угод на підготовку та укладені з ними договори про наміри.

За результатами вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» кожною залізницею із числа кандидатів відібрано по 10 студентів, з якими укладені відповідні двосторонні угоди.

Із загальної кількості відібраних студентів (60 осіб) у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту навчаються 29 студентів, в Українській державній академії залізничного транспорту – 15 студентів, в Державному економіко-технологічному університеті – 10 студентів, у Донецькому інституті залізничного транспорту – 6 студентів.

Для кожного студента визначено структурний підрозділ і посада майбутнього працевлаштування, які відповідають отриманому освітньо-кваліфікаційному рівню.

У рамках укладених двосторонніх угод зазначеним студентам за рахунок залізниць виплачується додаткова стипендія у розмірі звичайної академічної, а також з листопада 2012 року організовано додаткове професійне навчання за спеціально розробленими програмами, під час якого студенти мають змогу опанувати базовий блок знань щодо організації роботи молодого керівника та дозволить скоротити термін виробничої адаптації на підприємстві.

Крім того, укладеними передбачено, що студентам будуть надані оплачувані робочі місця при проходженні практики, молодим фахівцям після працевлаштування буде видана одноразова допомога в розмірі місячного посадового окладу та надана можливість брати участь у житловій програмі для залізничників.

Довідково

Загалом з початку 2012 року на залізницях було надано 3,9 тис. перших робочих місць молоді, із них випускникам ПТУ – 1,5 тис., випускникам вузів – 2,2 тис.

Із загальної кількості працюючих на залізницях близько 30% складає молодь (особи до 35 років) – понад 110 тис. осіб. Із числа молоді майже 60 тис. осіб мають вищу освіту різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а близько 12 тис. поєднують роботу із навчанням у вищих навчальних закладах. Тобто у галузі є значний резерв для забезпечення підприємств висококваліфікованими фахівцями.

На залізницях України працюють майже 4,5 тис молодих фахівців (майже 3 тис. осіб – випускники технікумів та 1,5 тис. осіб – випускники університетів та академії). Питанню підбору майбутніх працівників та їх подальшої адаптації на виробництві приділяється багато уваги. У залізниць здебільшого є можливість вибору серед випускників. І щоб забезпечити проведення цього відбору об’єктивним використовуються методи оцінки професійних знань, а саме система багатопрофільного професійного тестування, яка дає можливість без впливу людського фактору дати характеристику майбутньому працівнику в частині рівня професійних знань за різними напрямами: професійна спрямованість, охорона праці, безпека руху та інші.

З метою прискорення та полегшення адаптації молодих фахівців у колективах, оволодіння професійними навичками, вивчення особливостей роботи підприємства для молодих фахівців проводиться стажування.

 

версія для друку