українська російська англійська
Соціальна політика Уряду у 2013 році спрямована на зростання соцстандартів
10.12.2012 | 16:11
Прес-служба Міністерства фінансів

Останнім часом деякі ЗМІ публікують недостовірну інформацію щодо соціальних видатків, передбачених бюджетом на 2013 рік. У зв’язку з цим Управління комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів повідомляє.

Так, у деяких статтях зазначено, що у бюджеті на 2013 рік передбачено зростання соціальних виплат на 6% при рівні інфляції – 6%, тобто ріст соціальних стандартів дорівнює нулю.

Таке твердження не відповідає дійсності, оскільки у 2013 році передбачено зростання прожиткового мінімуму у січні та грудні з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін – грудень до грудня попереднього року 104,8 відсотка та з поетапним наближенням до фактичного. Розміри прожиткового мінімуму у грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року зростуть на 107,4 відсотка.

Окрім того, Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірах: з 1 січня – 1108 гривень, з 1 грудня – 1176 гривень, середньорічний розмір становитиме 1114 гривень, ріст порівняно з минулим роком – 6,9 відсотка та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 972 гривні, з 1 грудня – 1032 гривні (середньорічний розмір становитиме 977 гривень, ріст порівняно з минулим роком становитиме 6,8 відсотка;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1210 гривень, з 1 грудня – 1286 гривень (середньорічний розмір становитиме 1216 гривень, ріст порівняно з минулим роком дорівнюватиме 6,6 відсотка;

працездатних осіб: з 1 січня – 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 гривень (середньорічний розмір становитиме 1153 гривні, ріст порівняно з минулим роком дорівнюватиме 5 відсотків;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 894 гривні, з 1 грудня – 949 гривень (середньорічний розмір становитиме 899 гривень, ріст порівняно з минулим роком дорівнюватиме 6,8 відсотка.

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у наступному році підвищуватимуться розміри пенсій та державних допомог.

При цьому зростання розмірів прожиткового мінімуму забезпечить реальне зростання рівня гарантованих державою доходів для сімей з дітьми, малозабезпечених сімей та непрацездатних осіб.

Зокрема, порівняно з розмірами, які діяли у 2012 році, розміри допомоги при народженні дитини у 2013 році планується збільшити на 6,8 відсотка. Вони надаватимуться у таких розмірах:

на першу дитину 29310 гривень проти 27460 у 2012 році;

на другу дитину – 58620 гривень проти 54920 у 2012 році;

на третю і наступну дитину – 117240 гривень проти  109840 у 2012 році.

Окрім того, у 2013 році буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Так, у наступному році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (в тому числі і максимальний) збільшуватиметься у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 гривень (у 2012 році розмір допомоги збільшується на 120 гривень), а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 360 гривень (у 2012 році – на 230 гривень). У наступному році державну соціальну допомогу щомісяця отримуватимуть близько 150 тисяч малозабезпечених сімей, в яких виховується понад 270 тис. дітей.

Варто відзначити, що з метою забезпечення фінансовими ресурсами у необхідному обсязі виплати допомог загальний обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям збільшено порівняно із затвердженим на поточний рік на 9,3 млрд. гривень, або на 30,2 відсотка, і визначено на 2013 рік у сумі 40,1 млрд. гривень.

Також в бюджеті на 2013 рік збільшено видатки на виплату допомог по догляду за психічно хворими. Вони враховані у Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, виходячи з прогнозної чисельності одержувачів такої допомоги та прогнозного розміру допомоги у 2013 році. Зазначені видатки визначені в обсязі 659,4 млн. грн., що у 2,5 раза більше (+403,8 млн. грн.) за показники 2012 року.

Необхідно зауважити, що у 2013 році заплановано підвищення мінімальної заробітної плати. Так, у грудні 2013 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 1218 гривень проти 1134 гривень у грудні поточного року (приріст дорівнюватиме 107,4 відсотка при індексі споживчих цін 104,8%). Також враховано видатки для підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. У грудні 2013 року цей показник планується затвердити у розмірі 928 гривень проти 839 гривень у грудні поточного року (приріст дорівнюватиме 110,6 відсотка).

 

Окрім того, у деяких статтях зазначається, що Прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на            2013 рік» звужуються права українських громадян, оскільки виплати, на які  вони мають право відповідно до окремих законів України, здійснюватимуться у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, «тобто, уряд фактично зупинив соціальні закони України».

Таке твердження є недостовірним.

Перш за все необхідно відзначити, що аналогічна норма була передбачена в законах України про Державний бюджет України на 2011 та 2012 роки.

При цьому, Конституційним судом України 26 грудня 2011 року прийнято Рішення щодо визнання таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), пункту 4 розділу  VII «Прикінцеві положення» Закону України від 23 грудня 2010 року № 2857-VІ «Про Державний бюджет України на 2011 рік» з подальшими змінами (щодо надання Кабінету Міністрів України права визначати порядок та розміри соціальних виплат).

Також слід звернути увагу на те, що статтею 116 Конституції України встановлено, що до повноважень Кабінету Міністрів України належить вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, забезпечення проведення політики, зокрема у сфері соціального захисту.

Таким чином, порядок надання соціальних гарантій та пільг є сферою компетенції Кабінету Міністрів України, яку він реалізує через підзаконне регулювання.

При цьому необхідно відзначити, що до основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України в соціальній сфері належить створення ефективної системи соціального захисту людини, а в економічній – забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери.

Тому прийняття нормативно-правових актів, пов’язаних із впорядкуванням соціальних виплат, допомог, пільг, компенсацій та гарантій, встановленням їх обсягів в межах фінансових ресурсів Державного бюджету України на відповідний рік, зумовлено необхідністю забезпечення збалансованості бюджету та ефективного перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення добробуту громадян. При цьому враховуються кризові явища в світовій та національній фінансовій системі та економіці, які можуть мати наслідком істотні загрози національній (економічній) безпеці України, зокрема кризу сфери соціального захисту населення.

Окрім того, норми прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», прийнятого Верховною Радою України, фактично не звужують соціальних гарантій.

На сьогодні громадяни, які мають право на виплати відповідно до законодавства України, фактично отримують виплати в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (до речі, попереднім Урядом, який на сьогодні знаходиться в опозиції, зазначені виплати проводилися відповідно до постанов Кабінету Міністрів України).

Водночас Кабінет Міністрів України матиме право збільшувати ці виплати, виходячи з наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

Тому занепокоєння щодо здійснення виплат, розміри яких встановлені постановами Уряду, безпідставні.

Навпаки, те, що розміри соціальних виплат встановлюються постановами Кабінету Міністрів України, і є гарантією своєчасного та в повному обсязі отримання громадянами України соціальних виплат та пільг.

Отже, соціальна політика Уряду у 2013 році спрямована на ріст соціальних стандартів, забезпечення соціальних пільг та гарантій.

версія для друку