українська російська англійська
Затверджено Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища Кіровоградщини до 2015 року
25.12.2012 | 10:29
Прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів

Днями Кіровоградська обласна рада затвердила нову Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2013-2015 роки, розробником якої є Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області.

Програма розроблена відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статі 6, 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.

Метою програми є:

поліпшення стану довкілля в області шляхом зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми;

забезпечення екологічної безпеки території області, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково обґрунтованих природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, мобілізація матеріальних та фінансових ресурсів, координація заходів органів влади, органів місцевого самоврядування та господарчих суб'єктів, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

Фінансування природоохоронних заходів передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування, власних коштів підприємств згідно заходів програми.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми складає 15829,6 тис. гривень.

Реалізація передбачених Програмою природоохоронних заходів забезпечить:

1. Мобілізацію матеріальних та фінансових ресурсів, координацію заходів органів влади, органів місцевого самоврядування та господарчих суб'єктів, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

2. Перехід до системи інтегрованого збалансованого управління у сфері використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки території.

3. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

4. Покращення якості поверхневих вод внаслідок реконструкції (ремонту, модернізації) існуючих очисних.

5. Припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття, розширення мережі природно-заповідного фонду і формування регіональної екомережі.

6. Створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища.

7. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища.

 

 

версія для друку