українська російська англійська
Кількість виданих в Україні книг зростає
10.01.2013 | 16:14
Прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення

У 2012 році показники книговидання в Україні порівняно з минулим роком значно зросли. Це стосується не лише тиражів, а й, власне, назв книг. За даними Книжкової палати імені Івана Федорова, станом на 24 грудня 2012 року зареєстровано 22 112 назв книжок і брошур тиражем 50 960,2 тисяч примірників.

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року випущено на 17% більше книг і брошур, а тиражі зросли на 46%.

Книжкова палата відзначає, що за останній рік значно збільшилася частка видання літератури російською мовою – на 45% за назвами і на 80% - за тиражами. Україномовних книг теж друкується більше на 10% за найменуваннями та майже на 31% - за накладом. Видання українською та російською мовами майже наближені за тиражами – 25950,4 та 21493,3 тисячі примірників відповідно. Водночас, на вітчизняному видавничому ринку минулого року було представлено більше нових назв книг саме державною мовою – 13779, російською ж – 6163.

Випуск книг мовами національних меншин залишається практично незмінним і становить 10% за назвами та близько 7% за тиражами.

Майже на рівні 2011 року залишились і показники видання авторефератів дисертацій. Їх кількість та тираж, щоправда, зменшився на 2,2 та 2,7% відповідно і становить наразі 7 080 екземплярів накладом 721,7 тисяч.

 

Види видань

2011

(станом на 24.12)

2012

(станом на 24.12)

Кількість видань,
друк. од.

Тираж, тис.пр.

Кількість видань, 
друк. од.

У %  відношенні до кількості видань  2011 р.

Тираж, тис. пр.

У % відношенні до загального тиражу  2011 р.

Книги і брошури, у тому числі:

18 853

34 865,6

22 112

117,3

50 960,2

146,2

українською мовою

12 512

19 825,3

13 779

110,1

25 950,4

130,9

російською мовою

4 240

11 897,4

6 163

145,4

21 493,3

180,7

Автореферати дисертацій

7 240

741,4

7 080

97,8

721,7

97,3

 

 

 

версія для друку