українська російська англійська
Представлено проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки
23.01.2013 | 10:04
Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов представив проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки на нараді з питань доопрацювання зазначеного проекту Держпрограми, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Як зазначив Ігор Прасолов, Програмою передбачено шість пріоритетних напрямів. Перший з них – підвищення конкурентоспроможності економіки.

Міністр економрозвитку наголосив, що за цим напрямом мають бути вирішені такі основні завдання, як забезпечення відповідності податкового навантаження на бізнес реальним можливостям економіки; здешевлення доступу до довгострокових кредитних ресурсів; зниження адміністративних бар’єрів для розвитку бізнесу, а також розвиток малого та середнього бізнесу.

Другий напрям, який особливо виділив очільник економічного відомства, є покращення інвестиційних умов. Його основні завдання – стимулювання  реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, а також стимулювання інвестиційної активності суб’єктів малого підприємництва.

Як зазначив Ігор Прасолов, підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення – є третім напрямом. І він передбачає виконання ряду завдань, спрямованих на підтримку підприємств гірничо-металургійного комплексу, легкої та деревообробної промисловості, агропромислового сектору.

За словами Міністра, це усунення з внутрішнього ринку неякісної та контрабандної продукції; розвиток торгової мережі для того, аби вітчизняні виробники мали більше можливостей для продажу своєї продукції; гармонізація національних стандартів із вимогами ЄС, а також формування державного замовлення на продукцію національних виробників.

Ігор Прасолов наголосив, що це дасть змогу досягти реального імпортозаміщення за рахунок збільшення виробництва вітчизняних  товарів.

“Четвертий напрям Програми – розвиток високотехнологічних перспективних секторів. Україна має ряд виробництв, які сьогодні здатні випускати конкурентоспроможну продукцію. Це – ракетно-космічна галузь, авіаційна промисловість, суднобудівна та ряд інших. Ці галузі є великими споживачами продукції інших галузей економіки, в першу чергу – металургійного комплексу. Розвиток таких галузей сприятиме загальному зростанню економіки”, - переконаний Ігор Прасолов.

Крім того, передбачається збільшення виробництва продукції фармацевтичної галузі та виробництва сільськогосподарської техніки.

Серед основних напрямів Міністр виділив структурні реформи у стратегічних секторах.

“Ефективне  функціонування промисловості неможливе без розв’язання системних проблем у стратегічно важливих секторах, які впливають на усі складові національної економіки”, - наголосив Ігор Прасолов. До таких секторів відносяться – державний сектор економіки, інфраструктура і зв'язок, паливно-енергетичний комплекс, житлово-комунальне господарство, будівництво.

За його словами, розвиток зазначених секторів буде стимулювати зростання виробництва в суміжних галузях.

Ігор Прасолов наголосив, що Програма активізації розвитку економіки побудована таким чином, щоб реалізація державної політики у кожному з визначених у Програмі напрямів забезпечувала позитивний ефект для різних галузей економіки.

Наприклад, реалізація оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів та реалізація проектів у будівництві збільшить попит на вітчизняний метал. Розвиток авіабудування сприятиме зростанню виробництва у машинобудівельній галузі.  Зростання виробництва в агропромисловому секторі збільшить платоспроможний попит на сільськогосподарську техніку.

Виділивши шостий напрям щодо міжнародного співробітництва та розвиток  експортного потенціалу, Міністр економрозвитку зазначив: “Пріоритетними завданнями для цього напряму є створення розвиненої державної системи підтримки експорту, що включатиме фінансову підтримку експортерів, допомогу у просуванні вітчизняних товарів на зовнішні ринки через мережу торговельно-економічних представництв, захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції.     Одночасно буде підвищуватися ефективність використання коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій”.

Таким чином, підсумував Ігор Прасолов, Програма активізації розвитку економіки має забезпечити досягнення двох основних цілей – зростання реального ВВП у 2013 році не менш як на 3% та початок процесу масштабної модернізації виробництва й інфраструктури.

“Без масового впровадження нових технологій, зниження енергоємності виробництва, освоєння нових високотехнологічних виробів неможливо виконати завдання, поставлені Президентом України, – забезпечити прискорений ріст національної економіки”, - резюмував Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

версія для друку