українська російська англійська
МОНмолодьспорту роз'яснює, як мають впорядковувати штати та структуру бібліотек вузів
30.01.2013 | 09:56
Прес-служба МІНІСТЕРСТВа ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

З метою впорядкування штатів та структури бібліотек вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 № 1058, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 р. за   № 1729/22041, в установленому порядку затверджені Типові штатні нормативи бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та Типова структура бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Ці документи є обов’язковими для використання для всіх вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації.

Слід зазначити, що у порівнянні з Методичними рекомендаціями з питань організації структури і формування штатів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які діяли з 2005 року, в Типову структуру та Типові штати введено нові посади:

  адміністратор системи;

  адміністратор бази даних;

  інженер комп’ютерних систем.

Типові штати визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Однак, у разі виробничої необхідності, за рахунок спеціального фонду, навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

Виходячи з того, що згідно із законодавством України вищі навчальні заклади надають освіту студентам як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб, Міністерство вважає, що здійснювати оплату праці бібліотечних працівників, загальну кількість яких визначено Типовими штатними нормативами, слід як із загального фонду, так і зі спеціального фонду бюджету. При визначенні кількості працівників, робота яких оплачується з того чи іншого фонду, пропонуємо користуватися співвідношенням кількості студентів, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету і студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у конкретному вищому навчальному закладі.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту висловлює сподівання, що впорядкування вищими навчальними закладами структури та штатів бібліотек, допоможе їм забезпечити високу якість освіти з урахуванням вимог законів України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та низки підзаконних актів.

версія для друку