українська російська англійська
Держінформнауки: Найбільший потенціал економічного розвитку України сконцентрований в інноваціях
30.01.2013 | 19:47
Прес-служба ДЕРЖАВНого АГЕНТСТВа З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Основними завданнями економічної політики Уряду на найближчу перспективу є підвищення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок зростання продуктивності виробництва, зниження енергоємності, розширення ринків збуту вітчизняної продукції. Таку ідеологію покладено в основу Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, проект якої обговорювався на засіданні Ради підприємців при  Кабінеті Міністрів України за участю Прем’єр-міністра. Учасники засідання висловили солідарність з позицією Уряду щодо необхідності першочергової державної підтримки високотехнологічних галузей промисловості, які виробляють готову продукцію з високою доданою вартістю і забезпечують створення високооплачуваних робочих місць.

«Науково-технологічний та інноваційний потенціал України залишається вагомою конкурентною перевагою нашої держави. Це неодноразово засвідчували міжнародні рейтинги. Зокрема, за Глобальним інноваційним індексом, оприлюдненим днями, Україна посіла 14 місце в світі за показником інноваційної ефективності, покращивши свої позиції на 26 пунктів у порівнянні з 2011 роком і на 40 пунктів відносно рейтингу 2010 року», - відмітив голова Держінформнауки Володимир  Семиноженко.

На його думку, з початком структурних реформ в економіці Україна починає довгоочікуваний перехід на інноваційні рейки розвитку, актуалізує свої найбільш вагомі з точки зору глобальної конкуренції ресурси: креативні здібності, освіченість суспільства та  розгалужену наукову інфраструктуру. «Найближчим часом ми маємо завершити процес створення цілісної інноваційної інфраструктури в Україні, починаючи від фондів венчурного фінансування і завершуючи маркетингом інноваційних продуктів та послуг. Від цього значною мірою залежатимуть темпи економічного розвитку і глибина структурних перетворень в економіці», - впевнений Володимир Семиноженко. 

 

версія для друку