українська російська англійська
Саморегулівні організації арбітражних керуючих щороку звітуватимуть Мін'юсту про виконання повноважень
04.02.2013 | 18:50
Прес-служба Міністерства юстиції

Щороку, до 15 січня, саморегулівні організації арбітражних керуючих звітуватимуть Міністерству юстиції про відповідність їх діяльності закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як відомо, новим профільним законом, який набрав чинності 19 січня 2013 року, до повноважень саморегулівних організацій було віднесено контроль за виконанням арбітражними керуючими положень законодавства. Такі організації мають право здійснювати професійну підготовку арбітражних керуючих та підвищення їх професійного рівня. Саморегулівні організації мають також право брати участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій, у розробленні нормативно-правових актів та заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. На самоорегулівні організації покладено обов‘язок інформувати суспільство про практику та проблемні питання у процедурах банкрутства. Крім того, такі організації мають повноваження щодо захисту інтересів своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування тощо.

Під час контролю за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих Мін‘юст збиратиме та перевірятиме інформацію, яким чином ці організації дотримуються вимог профільного закону та інших нормативно-правових актів України.

Зокрема, перевірятиметься, чи брала саморегулівна організація участь у професійній підготовці арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів та підвищенні їх кваліфікації. Перевірятиметься кількість процедур, що застосовувалися до боржника, та в яких брали участь члени саморегулівної організації. Також перевірятимуться наявність статутних документів та органів управління, кількість членів та наявність у арбітражних керуючих свідоцтв про право на здійснення діяльності тощо.

У разі неподання саморегулівною організацією щорічного звіту або її невідповідності вимогам, встановлених Законом, така організація виключатиметься з переліку саморегулівних організацій арбітражних керуючих, формування якого здійснюватиме Мін‘юст.

Перелік організацій, що відповідають вимогам закону та мають право на здійснення відповідної діяльності, розміщуватиметься на офіційному веб-сайті Мін'юсту (http://www.minjust.gov.ua/).

*** Як відомо, поняття «саморегулівні організації арбітражних керуючих» було введено новою редакцією закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Законом встановлено, що саморегулівною організацією арбітражних керуючих є всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує арбітражних керуючих та здійснює повноваження з громадського регулювання їх діяльності.

На Міністерство юстиції закон поклав повноваження контролю за діяльністю таких організацій.

версія для друку