українська російська англійська
Інвестори об'єктів портової інфраструктури отримають додаткові гарантії захисту своїх вкладень
12.02.2013 | 11:16
Прес-служба Міністерства інфраструктури

Інвестори, що спрямовуватимуть кошти у модернізацію, реконструкцію існуючих та будівництво нових стратегічних об’єктів портової інфраструктури матимуть стовідсоткові гарантії захисту своїх інвестицій. У розвиток відповідних положень Закону України «Про морські порти України» над забезпеченням чіткого та прозорого механізму компенсації інвестиційних вкладень наразі активно працює Мінінфраструктури. Зокрема, фахівцями відомства вже підготовлено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури», який виноситься на публічне громадське обговорення.

Документ повністю врегульовує умови та порядок укладення відповідних компенсаційних договорів – починаючи від переддоговірної підготовки до надання згоди на укладення договору Кабінетом Міністрів України та його підписання.

Такі договори укладатимуться інвестором безпосередньо з Адміністрацією морських портів України (далі – адміністрація), у випадку якщо адміністрація не була стороною самого інвестиційного договору, за яким і здійснюється фінансування у розвиток стратегічних об’єктів портової інфраструктури (це пояснюється тим, що у інвестиційних договорах серед істотних умов передбачаються і умови компенсації інвестицій. Відтак, якщо сторонами такого договору є безпосередньо адміністрація та інвестор, то потреби у повторному врегулюванні між ними відносин з компенсації вкладених інвестицій не має).

Відтак, відповідно до розробленого проекту Порядку, інвестор, що виявив намір укласти договір компенсації, подає до адміністрації відповідне звернення та власне проект такого договору, що містить всі істотні умови передбачені законодавством, а також належним чином завірену копію інвестиційного договору (у разі якщо такий договір укладено), документи, що відображають фінансовий стан інвестора, інформацію про об’єкт інвестування та бізнес-план з визначенням розміру, строків (етапів), джерел та обсягів здійснення компенсації та ін.

У свою чергу, з метою укладення окремого договору або включення до іншого договору умови про компенсацію, адміністрація надсилає до Мінінфраструктури звернення щодо погодження укладення договору разом з необхідними документами. Звернутися до Мінінфраструктури може і сам інвестор за письмовим погодженням з адміністрацією.

Мінінфраструктури протягом місяця з дня надходження документів готує проект відповідного рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження договору компенсації. При цьому згідно з розробленим проектом Порядку в рішенні мають бути зокрема передбачені істотні умови договору, укладення якого пропонується погодити, щодо: забезпечення прав власності держави на майно; захисту інтересів держави; недопущення відчуження державного майна; строк дії договору; джерела компенсації; а також щодо порядку визначення розміру інвестицій, що підлягають компенсації.

Проект рішення погоджується в установленому порядку з Мінекономрозвитку, Мініфіном та Фондом держмайна, після чого узгоджений проект надається на розгляд Уряду.

Договір компенсації вважатиметься укладеним, після його погодження Кабінетом Міністрів України та з моменту досягнення згоди з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

Варто зазначати, що окремий розділ проекту Порядку присвячений саме істотним умовам договору компенсації. Зокрема, згідно з документом такими умовами є: предмет договору з посиланням на інвестиційний договір як на підставу укладання договору компенсації; строк (графік) здійснення компенсацій, який настає не раніше введення об’єкта інвестування в експлуатацію; порядок визначення розміру інвестицій, що підлягають компенсації; розмір інвестиції, що підлягає компенсації; джерела компенсації; забезпечення прав власності держави на майно; захист інтересів держави; унеможливлення в подальшому відчуження державного майна; а також зобов’язання адміністрації щодо ведення технічного та фінансового контролю за ходом інвестування у стратегічні об’єкти портової інфраструктури. За згодою сторін у договорі компенсації можуть бути передбачені й інші умови, які сторони вважають істотними.

При цьому, що стосується джерел компенсації, то договором може бути передбачено спрямування на певний період портових зборів (крім адміністративного збору), що справляються в зв’язку з експлуатацією відповідного об’єкта інвестування, інвестору. Крім того, сума внесених інвестицій може бути зарахована у суму концесійної або орендної плати, що підлягає або підлягатиме внесенню інвестором за використання об’єктів інвестування. Також серед можливих джерел компенсації визначено і зарахування суми внесених інвестицій в суму плати за послуги, що надаються адміністрацією, тощо.

Відтак схвалення та прийняття зазначеного Порядку дозволить на законодавчому рівні встановити чіткий механізм захисту та компенсації інвесторам їх вкладень у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, а відтак значно покращити інвестиційних клімат у галузі. Як неодноразово наголошувалось, держава зацікавлена у налагодженні максимально ефективного партнерства з приватним капіталом у морській галузі з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняних портів, забезпечення високих та стабільних показників їх роботи.

Довідка

Проект акта розміщений на сайті Міністерства інфраструктури (www.mtu.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проекту акта слід надсилати на адреси: Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14; sytnyk.s@mtu.gov.ua .

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дня опублікування проекту акта у письмовому та/або електронному вигляді.

 

версія для друку