українська російська англійська
Схвалено порядки передачі цінних паперів та реєстру їх власників до Центрального депозитарію
21.02.2013 | 10:24
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила Порядок передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію та Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до систем депозитарного обліку. Обидва рішення були прийняті на плановому засіданні регулятора, що відбулося 14 лютого 2013 року.

За словами члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, відповідні нормативні акти є одними з перших та ключових кроків регулятора у напрямку впровадження оновленої системи депозитарного обліку, оскільки вони регламентують передачу стратегічно важливої інформації та, власне, цінних паперів до Центрального депозитарію, який вестиме облік усіх цінних паперів в Україні, окрім облігацій внутрішньої державної позики та муніципальних облігацій. Перш за все, Комісія розраховує, що відповідні документи зможуть покласти початок процесу створення на базі Національного депозитарію України (НДУ) оновленої установи – Центрального депозитарію. Так, відповідні нормативні акти регламентують швидку передачу цінних паперів та реєстру їх власників від Всеукраїнського депозитарію цінних паперів до Національного депозитарію України. Крім того, документи було підготовлено на основі практичного досвіду передачі цінних паперів, набутого останнім часом, що позитивно зарекомендував себе. У створенні документів брали участь і провідні учасники ринку, які зацікавлені у створенні комфортної та ефективної процедури списання та передачі як цінних паперів, так і інформації про їх власників.

Крім того, відповідні документи регламентують передачу інформації про цінні папери емітентів, що не перевели свої цінні папери у бездокументарну форму існування, до Центрального депозитарію з метою забезпечення подальшого обліку таких цінних паперів у депозитарній системі України.

Зазначені положення були розроблені на виконання Закону України «Про депозитарну систему України», який передбачає створення розвинутої і прозорої депозитарної системи, що удосконалить обслуговування операцій з цінними паперами. Так, документи мають забезпечити технологічну консолідацію професійних учасників депозитарної системи, впровадити чіткі і прозорі механізми здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами, дозволити вирішити ряд корпоративних конфліктів, які пов'язані з веденням реєстру власників іменних цінних паперів та покращити усю депозитарну систему України загалом.

Найближчим часом документи будуть оприлюднені на офіційному сайті Комісії, де всі охочі зможуть ознайомитися з нововведеннями, які пропонує регулятор.

версія для друку