українська російська англійська
Володимир Семиноженко: Один з наших пріоритетів - розширення системи грантового фінансування наукових проектів
13.03.2013 | 19:38
Прес-служба ДЕРЖАВНого АГЕНТСТВа З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко взяв участь у комітетських слуханнях на тему: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». Під час слухань були обговорені питання про роль науки у розвитку сучасної економіки, бюджетне базове та конкурсне фінансування наукової сфери, фінансове забезпечення реалізації пріоритетних напрямів науково-технічної сфери, інноваційну діяльність та створення ефективної інноваційної інфраструктури.

Зокрема, у своїй доповіді Голова Держінформнауки приділив увагу законодавчим змінам, які стосуються фінансування наукової та науково-технічної діяльності. Впродовж останніх двох років були затверджені тематичні напрями розвитку науки і техніки. Крім того, пріоритетом залишаються фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Також, затверджено концепцію реформування системи фінансування наукової і науково-технічної діяльності, прийнята нова редакція Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», скасовано тендерні процедури для наукових робіт, відібраних на конкурсній основі, та для коштів спецфонду наукових установ і вищих навчальних закладів, запроваджено гранти КМУ колективам молодих вчених для виконання прикладних наукових досліджень та розробок, затверджено нові державні цільові науково-технічні програми.

Головні завдання на найближчий час, вважає Володимир Семиноженко, – ухвалити зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», які значно б осучаснили правову базу в цій сфері. Так, згаданими змінами, що зараз готуються Держінформнауки, передбачається створення Державного фонду підтримки науково-технічного розвитку та можливість утворення недержавних фондів грантової підтримки. Крім того, пропонується надання права науковій установі бути засновником чи співзасновником юридичних осіб за рахунок внесення до статутного фонду майнових прав на інтелектуальну власність, що є принциповим з огляду на сприяння комерціалізації наукової діяльності.

Серед головних пріоритетів Глава Держінформнауки назвав необхідність розширення грантового фінансування наукових проектів та створення фонду технологічного розвитку, відновлення прогнозування науково-технічного розвитку на основі форсайтних досліджень та оновлення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки, перспективне планування та реалізація державного замовлення на створення новітніх технологій, а також збільшення обсягів програмно-цільового фінансування наукових досліджень і науково-технічних розробок.

 

версія для друку