українська російська англійська
Бюджет-2012: утримання фінансової стабільності, підтримка економічного розвитку, підвищені соцстандарти
15.03.2013 | 18:24
Прес-служба Міністерства фінансів

Попри несприятливу зовнішньоекономічну кон'юнктуру та нестійке відновлення світової економіки Уряду у 2012 році вдалося зберегти макроекономічну стабільність та стабільне функціонування бюджетної системи:

-          глобальна економіка – повільне зростання (фактичне 3,2%, прогнозне 4%);

-          країни Єврозони – рецесія («мінус» 0,3%);

-          зниження цін на чорні метали на світовому ринку на 11,4% у 2012 році порівняно з 2011 роком.

Концентрація фінансового ресурсу на розвитку пріоритетних галузей та підтримці фінансової системи України дала змогу втримати в Україні тенденції до економічного зростання:

-            реальне зростання ВВП становило 0,2%;

-            номінальний ВВП зріс на 8,2% до 1408,9 млрд. гривень.

Заходи Уряду, спрямовані на стабілізацію національної грошової одиниці, сприяли відновленню довіри населення до банківської системи та розширенню ресурсної бази банків. Загальний обсяг депозитів станом на 1 січня 2013 року становив 572,3 млрд. грн. та зріс за 2012 рік на 80,6 млрд. грн., або на 16,4%.

Свідченням того, що Урядом було обрано правильний курс на відновлення та підтримку економіки стало те, що у 2012 році підвищено соціальні стандарти та забезпечено зростання рівня реальної заробітної плати на 14,4 %, що є найвищим показником за останніх шість років.

Уряд забезпечив повне фінансування на належному рівні підвищених протягом року соціальних видатків. У 2012 році зросли соціальні стандарти:

-          середньорічні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати зросли на 14,0% до 1098,1 гривень;

-          середньорічний розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС зріс на 162,4 гривні, або на 25,5% до 799,8 гривень;

-          середній розмір пенсійних виплат зріс на 217,5 грн. до 1470,7 гривні.

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України було відновлено поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень та виплачено громадянам 4,6 млрд. гривень:

перераховано на поточні рахунки вкладників у межах 1000 грн.:

- 4 млн. 393 тис. 662 вкладникам на суму 4115,4 млн. грн.;

проведено виплати спадкоємцям вкладників у межах 500 грн.:

- 895 тис. 802 спадкоємцям вкладників на суму 436,3 млн. гривень.

При цьому завдяки виваженій податково-бюджетній політиці вдалося втримати дефіцит бюджету України в 2012 році на рівні меншому, ніж у деяких високорозвинених країнах Європи та світу:

-          в Японії – 10,0% ВВП,

-          в США – 8,7% ВВП,

-          Іспанії – 7,0% ВВП,

-          Франції – 4,7% ВВП.

-          Державний бюджет України був виконаний із дефіцитом 3,8% ВВП.

Стабільність системи державних фінансів, виважена політика управління державним боргом дали змогу відновити довіру іноземних інвесторів до України та забезпечити доступ до зовнішніх ринків капіталу:

-   державний борг на кінець 2012 року становив 399,2 млрд. грн., що на 27,8 млрд. грн. менше граничного рівня, встановленого законом про держбюджет та скорегованого відповідно до ст. 15 Бюджетного кодексу України;

-   державний та гарантований державою борг становив 515,5 млрд. грн., або 36,6% ВВП, тобто знаходиться на економічно безпечному рівні та відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом України (не вище 60% ВВП).

Таким чином, бюджетна політика 2012 року дала змогу забезпечити макроекономічну стабільність, підтримати зростання економіки України та підвищити рівень добробуту громадян.

 

 

 

версія для друку