українська російська англійська
МОН: журналістику необхідно визнати творчою спеціальністю
22.03.2013 | 16:20
Прес-служба Міністерства освіти і науки

Міністерство освіти і науки підтримує пропозиції, висловлені під час зустрічі Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з активом Національної спілки журналістів, щодо доцільності визнання журналістики як творчої спеціальності.

Про це Міністерство повідомило Національну спілку журналістів відповідним листом.

Зокрема, аналіз нормативно-правових документів з питань професійної творчої діяльності показав, що чинним законодавством передбачено сприятливі умови для здійснення навчально-освітньої діяльності за всіма творчими спеціальностями, крім «Журналістика».

Так, наприклад, нормативи чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації за напрямом підготовки «Мистецтво» - від 3,5 до 5,5, у той час, як для напряму підготовки «Журналістика» - 12. Вчене звання професора та доцента присвоюється діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту, зокрема, тим, які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України» та «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», але відсутнє за звання «Заслуженого журналіста України».

Однак, журналістика є також одним із творчих видів діяльності на рівні зі сферами культури і мистецтва. Це підтверджується низкою законів України.

Виходячи з вищезазначеного, Міністерство пропонує з метою визнання журналістики як творчої спеціальності, внести відповідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України:

- від 17 серпня 2002 р.  № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»;

- від 27 грудня 2008 р. № 1149 «Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента»;

- передбачити нормативи чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника для освітнього напряму «Журналістика» на рівні 5 студентів до 1 працівника, можливість присвоєння вчених звань доцента та професора «Заслуженому журналісту України», а також за значні особисті творчі досягнення у сфері журналістики.

версія для друку