українська російська англійська
У Київському університеті права НАН України обговорили проблеми законодавства України
05.04.2013 | 14:16
Прес-служба Міністерства освіти і науки

У Київському університеті права НАН України відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».

У роботі конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти навчальних закладів та установ, зокрема: Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Національного університету «Одеська юридична академія»; Національної академії внутрішніх справ; Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та ін.

З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні звернувся ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Бошицький. Він, зокрема, зазначив, що сучасний стан функціонування та розвитку суспільних відносин в Україні характеризується стрімкими перетвореннями та змінами, які, в свою чергу, потребують формального закріплення та нормативного-правового регулювання на законодавчому рівні. За його словами, процес подальшого вдосконалення системи законодавства України має бути спрямований на удосконалення механізму правового регулювання найважливіших сфер життєдіяльності суспільства та держави, зокрема наповнення змістом основ демократичної правової державності, вдосконалення функціонування демократичних інститутів публічної влади, модернізація системи освіти, систем соціального забезпечення, охорони здоров’я тощо.

Робота науково-практичної конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідань наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. За результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників.

версія для друку