українська російська англійська
Формування мережі первинної та екстреної медичної допомоги - основні стратегічні напрямки реформування галузі у 2012 р.
05.04.2013 | 16:50
Прес-служба Міністерства охорони здоров'я

Реформування галузі охорони здоров'я у 2012 році в першу чергу було спрямовано на створення мережі первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги, підвищення ефективності державного фінансування, якості та доступності медичних послуг, покращення кадрового потенціалу та проведення моніторингу ходу реформування. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов, виступаючи у Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця під час розширеного засідання підсумкової колегії МОЗ України.

За його словами, основні завдання, які виконувалися у ході реформування медичної галузі протягом минулого року, були спрямовані на завершення структурного оформлення первинної ланки медичної допомоги населенню, а саме: створення мережі з її кадровим укомплектуванням та матеріально-технічним оснащенням, забезпечення реалізації права пацієнтів на вільний вибір лікаря первинної ланки, розвиток та запровадження нових медичних технологій. Зокрема, у 2012 році в пілотних регіонах України у повному обсязі здійснено структурну реорганізацію рівня первинної медичної допомоги і створення Центрів ПМСД. Спостерігаються позитивні тенденції у структурі медичних послуг щодо зниження показників госпіталізації, викликів ШМД, консультацій спеціалістів. Зростає кількість відвідувань пацієнтів з профілактичною метою. Відзначено позитивні зрушення і в напрямку покращення рівня кадрового забезпечення Центрів ПМСД.

Олександр Толстанов підкреслив важливість напрямку модернізації первинної медичної допомоги не лише в пілотних, а й в інших регіонах України. Зокрема, за інформацією непілотних регіонів, з початку 2013 року почали функціонування 239 ЦПМСД, що складає 44% від загальної кількості за планом.

Також заступник Міністра окреслив підсумки заходів щодо модернізації вторинної (високоспеціалізованої) допомоги та реалізації завдань реформи екстреної медичної допомоги. Упродовж 2012 року з метою наближення швидкої медичної допомоги до населення здійснено заходи щодо створення мережі станцій швидкої медичної допомоги та пунктів їхнього тимчасового/постійного базування, кадрової та матеріально-технічної забезпеченості служби, доукомплектування автомобільних резервів (у Дніпропетровській області придбано 89 автомобілів; у Донецькій - 87; у Вінницькій - 40, у місті Києві - 67), а також впровадження та дотримання часових стандартів надання екстреної медичної допомоги: доїзд бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта - до 20 хв. від моменту виклику у сільській місцевості, у містах - до 10 хв.

За словами Олександра Толстанова, реформування галузі неможливе без гідної оплати праці та соціального захисту медичних працівників. У 2012 році Урядом України проводилася та продовжує проводитися у поточному виважена та відповідальна соціальна політика з цього питання. Кабінетом Міністрів прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на поліпшення соціального захисту працівників галузі. Зокрема, встановлено та виплачуються надбавки за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту (250 млн. грн.).

Крім того, внесено зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я щодо збереження надбавки за тривалість безперервної роботи за працівниками закладів охорони здоров'я, які в ході реорганізації первинної ланки увійшли до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги або до центральних районних, районних та міських лікарень та виплати керівникам амбулаторій та дільничних лікарень, що увійшли при створенні центрів первинної медико-санітарної допомоги до їх складу або до центральних районних, районних та міських лікарень.

Також затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю.

 

версія для друку