українська російська англійська
Законопроект про обіг земель має соціальну спрямованість та чіткі економічні орієнтири
13.04.2013 | 12:15
Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Під час розробки проекту Закону України “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” ми врахували пропозиції та напрацювання з цього питання висловлені під час широкого громадського обговорення, парламентських слухань, що пройшли у профільному комітеті  Верховної Ради. Практичне втілення знайшли ідеї провідних вітчизняних науковців та досвід зарубіжних країн, – наголосив під час засідання Науково-експертної ради при Держземагентстві України заступник Голови Держземагентства України Євген Бердніков. Крім того, автор концепції законопроекту про обіг земель акцентував увагу зібрання на тому, що цей соціально спрямований проект закону враховує інтереси власників паїв, сільгосптоваровиробників, він спрямований на збереження та створення умов для розвитку сільських громад та безумовно консолідує суспільство. Документ має економічний акцент та містить набір норм для вирішення проблем, які накопичились у сфері земельних відносин.

Особливістю законопроекту є запровадження української моделі обігу земель сільськогосподарського призначення, зорієнтованої на гармонізацію приватних, громадських та державних інтересів, посилення ролі держави в сфері обігу земель як консолідатора земель та дієвого інструменту забезпечення стабільності і ефективності сільськогосподарського землекористування, стійкої соціально спрямованої політики в сфері земельних відносин.

Відповідно до положень законопроекту продавати землі сільськогосподарського призначення можуть всі, хто має їх у власності, а покупцями таких земель можуть бути держава, територіальні громади, Державний земельний банк та громадяни України. Зокрема, на засіданні  Науково-експертної ради наголошувалося, що практика надання прерогатив державі в сфері обігу земель поширена в Норвегії, Польщі, Франції, а також у Нідерландах, де значна кількість земель знаходиться у державній власності.

Експерти дійшли згоди, що основними шляхами захисту законних інтересів власників земельних ділянок є запровадження нижньої межі рівня орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля). Законопроектом передбачено встановити мінімальний розмір річної плати за користування земельною ділянкою на рівні трьох відсотків від її нормативної грошової оцінки.

Науковці під час засідання Науково-експертної ради неодноразово наголошували, що захист інтересів землекористувачів є одним з головних аспектів функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення. Модель обігу земель спрямована на поширення саме орендних відносин як важливої складової функціонування обігу земель та найпоширенішого його сегменту в зарубіжних країнах. Саме удосконалення інституту оренди  дасть змогу ефективно господарювати крупним товаровиробникам  та отримувати достойну плату за  оренду  власникам паїв.

Передбачається, що державна підтримка новостворених суб’єктів господарської діяльності (фермерських господарств, сімейних господарств та інших приватних форм господарювання в аграрній сфері) здійснюватиметься шляхом надання в оренду земельних ділянок на пільгових умовах. Так, для земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею до 500 га, які перебувають у державній або комунальній власності та надані громадянам України для ведення самостійного товарного сільськогосподарського виробництва, протягом року з часу державної реєстрації їх прав розмір орендної плати не перевищуватиме розміру земельного податку.

Пільгове оподаткування використовується в багатьох розвинутих країнах світу та є загальноприйнятим підходом у сфері аграрних відносин як ефективний інструмент мотивації сільськогосподарської діяльності та забезпечення функціонування відповідного ринку сільськогосподарської продукції.

версія для друку