українська російська англійська
Затверджено вимоги до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
15.04.2013 | 13:55
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах». Документ був розглянутий та прийнятий на черговому засіданні регулятора.

«Вимоги поширюватимуться на депозитарні установи  та депонентів (власників, співвласників цінних паперів та нотаріусів, на депозит яких внесені цінні папери) при укладенні договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах, внесенні змін та доповнень до них. Відповідно до такого договору депозитарна установа в установленому Комісією порядку відкриває рахунок у цінних паперах депоненту та веде на ньому облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав», - розповів Олексій Тарасенко, Член Комісії, який керує цей напрямок.

Предметом договору, відповідно до проекту рішення Комісії, є надання депозитарною установою послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі розпоряджень депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

Дані вимоги до договорів були розроблені відповідно до Закону «Про депозитарну систему України» з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства.

Схвалений проект рішення найближчим часом буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії.

версія для друку