українська російська англійська
Удосконалено порядок дематеріалізації іменних цінних паперів
22.04.2013 | 10:54
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила доопрацьований проект рішення «Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів». Документ був ухвалений на черговому засіданні регулятора.

«Розроблений документ визначає порядок переведення іменних емісійних цінних паперів у бездокументарну форму існування. Договір про обслуговування випуску емітент може укласти лише з Національним депозитарієм України, а у випадках, визначених законом, - Національним банком України. Щоб укласти такий договір та провести дематеріалізацію іменних цінних паперів, у емітента буде три місяці з дня набрання Національним депозитарієм України статусу Центрального депозитарію», - розповів Член НКЦПФР, Олексій Тарасенко, який керує даний напрямок роботи в регуляторі.

Підготовлений Комісією Порядок чітко прописує саму процедуру дематеріалізації. Після того, як емітент прийняв рішення про дематеріалізацію, він має упродовж 10 днів повідомити про це фондові біржі, на яких розміщені його цінні папери, та номінальних утримувачів, опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Комісії повідомлення про дематеріалізацію та персонально повідомити про неї власників іменних цінних паперів. Далі емітент має здійснити заміну свідоцтва на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі, після чого укласти договір про обслуговування з Національним депозитарієм, відкрити у ньому рахунок та депонувати глобальний сертифікат.

Автори порядку дематеріалізації іменних цінних паперів підкреслюють, що поява цього документу відповідає вимогам часу, і вони розраховують, що його імплементація допоможе спростити облік цінних паперів і наблизить існуючі стандарти депозитарного обліку до міжнародних.

Нагадаємо, що Національний депозитарій набирає статус Центрального депозитарію відтоді, як Комісія зареєструє Правила ЦД.

Відзначимо, що цей регуляторний акт Комісія розробила на виконання Закону України «Про депозитарну систему України», імплементація якого є наразі одним із пріоритетних завдань регулятора, а також відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Найближчим часом документ буде оприлюднено в офіційному виданні НКЦПФР та на сайті регулятора. Далі він буде переданий на погодження до Державної служби фінансового моніторингу України, після чого винесений на засідання Комісії для затвердження, а потім направлений до Мін'юсту для реєстрації.

версія для друку